sk en de fb rss
Hlavné menu
História TJ Slovan Skalka n/V


Éra ľadového hokeja
História futbalu 1964 - 2005
Ďalšie športyVznik TJ

História športu v Skalke nad Váhom sa začala písať od roku 1964. Vo februári spomínaného roku niekoľko nadšencov zameraných na hokej založilo Telovýchovnú Jednotu Slovan Skala – Nová Ves. Zásluhu na tom majú Anton Ondrášek, Milan Drobena, Ladislav Švančárek, Dominik Šumichrast, Zdeno Dubský, Ján Kováčik, Jozef Drobena st., Ondrej Michal, Viliam Dúžek, Anton Kukuča, Ján Žilkay, Pavol Mišura, Augustín Šumichrast a ďalší. V prvom výbore TJ pracovali Anton Ondrášek, Ladislav Švančárek, Dominik Šumichrast, Ján Kováčik, Ondrej Michal, Anton Kukuča, Milan Drobena, Zdeno Dubský.


Éra ľadového hokeja

Prvým oddielom, ktorý vznikol bol oddiel ľadového hokeja, ktorý sa však začal hrávať ešte pred založením telovýchovnej jednoty v roku 1963. Mnohí zo zakladateľov boli aktívni hráči, nadšení fanúšikovia, ktorí verili v úspech a dobré výsledky hokeja v našej obci.

Jedna z najrozšírenejších, najrýchlejších a najkrajších kolektívnych hier, ktorá má stámilióny fanúšikov na celom svete. Prináša pôžitok a radosť z hry, ale i trpkého bôľu pri prehre vlastného družstva. Je náročný na kondičnú prípravu hráča, ako i vytvorenie podmienok pre hru. I z tohto dôvodu sa ľadový hokej koncentruje do veľkých športových klubov, ktoré majú dostatok finančných a materiálnych prostriedkov. Môžeme byť preto hrdý, že v našej obci mal ľadový hokej viac než dvadsaťročnú tradíciu. S radosťou môžeme konštatovať, že sme dosiahli v tomto športe výborné výsledky.

Začiatky hokeja v Skalke

Všetky začiatky sú ťažké, také boli i začiatky ľadového hokeja. Na začiatku 60-tych rokov dobré výsledky československého ľadového hokeja vo svete priťahovali čím ďalej, tým viac záujemcov pre túto kolektívnu hru. Spočiatku začali hrávať tí mladší na Važinách, pretože boli dobré zimy. Keď ich videli tí starší, slovo dalo slovo a dohodli sa na tom, že zohrajú priateľský zápas na ľadovom ihrisku v Nemšovej. Už doprava na tento zápas bola kuriózna. Odviezol ich tam na traktore Jozef Filo. Výsledkom tohto zápasu bolo vytvorenie hokejového družstva Slovan Skala – Nová Ves. Prvé hokejové družstvo hralo v zložení Ladislav Švančárek, Dominik Šumichrast, Gustáv Dubský, Ignác Trška, Jozef Podhorský, Juraj Dúžek, Jozef Tarabus, Ján Trška, Róbert Šumichrast, Vladimír Šumichrast, Zdeno Dubský, Anton Jančo, Jaroslav Kolárik, Branislav Slama, Viliam Dúžek, Milan Dúžek, Ivan Dúžek. Trénermi boli Anton Ondrášek a Milan Drobena. Na začiatku nebolo výstroje, dresov, hokejok, iba veľké odhodlanie a záujem. Veľkou výhodou bolo to, že boli dobré zimy. Mohlo sa urobiť prvé hokejové ihrisko na Hornej Sihoti pod vŕbami. Zásluhu na tom mal najmä hráč Dominik Šumichrast, za aktívnej pomoci ostatných hráčov a budúcich členov telovýchovnej jednoty.

Zásluhou Antona Ondrášeka, Ladislava Švančárka a Milana Drobenu sa podarilo zabezpečiť vyradenú výstroj od hokejového oddielu Dukly Trenčín. Dukla nám pomáhala i inak. Neskôr, keď družstvo začalo hrávať okresnú a krajskú súťaž a predpisy nedovoľovali hrať súťažné zápasy na prírodnom ihrisku, na úkor vlastných tréningových hodín nám dovolili hrávať a trénovať na umelom ľade v Trenčíne. Zo začiatku sa hrávalo na ihrisku pod vŕbami, neskôr na novovybudovanom ľade s umelým osvetlením na Dolnej Sihoti.

Už v prvom roku začalo naše družstvo hrať okresnú súťaž. V okresnej lige sme hrávali s družstvami Trenčianskych Teplíc, Opatovej, Čachtíc, Vaďoviec, Kostolného, Podolia, Nového Mesta nad Váhom, Trenčína. Prvým zápasom, ktorý zohralo naše družstvo v okresnej súťaži bolo stretnutie so Sláviou Trenčín, ktoré sa skončilo 6:4 v náš prospech. Ďalšie zápasy ukázali, že je dobrý predpoklad na to, aby sme s hokejom pokračovali, pretože sme sa v celkovom hodnotení umiestnili na druhom mieste.

V druhom roku okresnej súťaže bol doplnený oddiel o ďalších skúsenejších hráčov zo Zamaroviec a Kubrej, Rudom Slemenským, Berom Kadlecom, Ivorom Kadlecom, Ivanom Knajbelom a Jozefom Zubom. I v ďalšom období sme sa umiestňovali v okresnej súťaži na popredných miestach. Od roku 1966 sa začala hrávať krajská súťaž, v ktorej hrali oddiely z Topoľčian, Piešťan, Šurian, Bánoviec nad Bebravou, Partizánskeho, Prievidze, Bratislavy, Nových Zámkov, Tlmáč, Kozmáloviec, Levíc, Nitry, Trnavy, Krakovian a Hronských Kosíh. V tomto období vystriedala nová generácia hokejistov tú staršiu. Začali hrávať Vladimír Slemenský, Milan Mišura, Peter Mičko, Jozef Dúžek, Ján Drobena, Marcel Mičko, Jozef Zubo, Vladimír Klukavý, Vladimír Lukšo, Juraj a Pavol Opatovský, Štefan Kajda, Peter Klačman, Ivan Kain, Peter Kolárik, Milan Topoli, Rudolf Jurčák, Jozef Krajčo, Jozef a Igor Berényovci, Jaroslab Kohút, Jozef Podkopčan, Ivan Jánošík a Rudolf Janík. Z bývalého družstva ešte stále ostávali Juraj Dúžek, Jozef Tarabus a Gustáv Dubský. Družstvo v tomto čase trénovali Ernest Macoušek a Pavol Fako.

Mužstvo zo zápasu v Nových Zámkoch 21.2.1968, krajská súťaž

Nové Zámky - Skalka 3:7, góly: Dúžek 3, Klukavý 2, Mišura, JánošíkPo celý čas krajskej súťaže sa družstvo umiestňovalo na popredných miestach. Krajská súťaž sa hrala do roku 1970, kedy naše družstvo vyhralo krajský prebor a postúpilo do divízie. Vzhľadom na to, že nebolo dostatok finančných prostriedkov, odstúpili sme od divízie, kde postúpil oddiel Jednoty Trenčín. Vrátili sme sa znova do okresnej súťaže, ktorú sme hneď prvý rok vyhrali a opäť sme postúpili do krajskej súťaže, kde hrávali už spomínané družstvá. Už o dva roky sme vyhrali krajskú súťaž v našej skupine a hrali sme o postup do divízie v Nitre s družstvom ZDA Prešov. V tomto zápase sme prehrali 7:4. Postupne sa znova vystriedala nová generácia hokejistov.

I v organizácii súťaží došlo k zásadným zmenám. Začala sa hrávať medziokresná súťaž, v ktorej hralo hokejové družstvo v zložení Peter Danek, Jozef Drobena, Jozef Dúžek, Vladimír Dúžek, Peter Horný, Jozef Tarabus, Stanislav, Jozef a František Gabrielovci, Milan Ukuš, Jozef Hanták, Jozef Korienek, Ján Danek, Juraj Dúžek, Jozef Krovina, Anton Holíček, Jozef Guga, Peter Guga, Peter Jurenka, Pavol Klačman, Jozef Mičko, Jozef Zemanovič, Anton Horečný, Emil Jankech, Anton Vykopal, Pavol Šumichrast, Vladimír Drobena, Vladimír Mičko, obsadilo v sezóne 1983/1984 2.miesto. Treba však podotknúť, že bez prehry. O prvom mieste rozhodlo medzi Skalkou n/V a Opatovou trestné strieľanie. V medziokresnej súťaži sme hrali s družstvami Trenčianskych Teplíc, Opatovej, Čachtíc, Beckova, Dolného Srnia, Jura pri Bratislave. Trénermi boli Ladislav Švančárek a Juraj Dúžek.

Nezabúdalo sa ani na tých najmladších. Pri hokejovom oddiele dorasteneckého a žiackeho družstva bol trénerom Juraj Dúžek. V sezóne 1982/1983 vyhrali turnaj ŠHM v okrese.

Počas celej éry hokeja v obci sa prekonalo mnoho úskalí a prekážok, prežíval mnohé radosti i sklamania. Treba sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o dobré meno nášho hokeja. Osobitne bývalému predsedovi telovýchovnej jednoty a už Antonovi Ondrášekovi a ďalším predchádzajúcim funkcionárom a hráčom Ladislavovi Švančárkovi, Milanovi Drobenovi, Dominikovi Šumichrastovi, Gustávovi Dubskému, Antonovi Dúžekovi, Jozefovi Krovinovi, Ivanovi Kainovi, Jaroslavovi Kolárikovi, Jurajovi Opatovskému, ktorí pomáhali pri zrode hokeja, neustále pracovali s hráčmi a trénermi pri výchove nových generácií hokejistov, ale i dlhoročnému vedúcemu mužstva Pavlovi Dúžekovi.

Ostatné hokejové fotografie
História futbalu v rokoch 1964 - 2005

Najmasovejšia kolektívna hra, ktorá hýbe miliónmi ľudí na celom svete. Hrá sa na všetkých kontinentoch, vo všetkých krajinách. Futbal – hrajú ho malí i veľkí, mladí i starší. Pre všetkých prináša radosť z hry, pri strelení gólu do súperovej siete, ale i chvíle sklamania a smútku pri góle vo vlastnej sieti.

Ďalším oddielom, ktorý vznikol bol futbalový oddiel mužov v lete roku 1965. Tak, ako hokej i futbal prešiel počas svojej éry mnohými radosťami a strasťami. Úspechy striedali neúspechy, jednu generáciu športovcov strieda nová. V úplných začiatkoch neboli vytvorené podmienky pre činnosť tak, ako v okolitých obciach, kde telovýchovné jednoty vznikali už skôr. Neboli vybudované športové objekty, nebolo finančných prostriedkov na činnosť a ďalšie základné vybavenie. Jediné, čo bolo k dispozícii, bolo malé nevyhovujúce ihrisko na Hornej Sihoti pod vŕbami v Skalskej Novej Vsi. Napokon sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu Miestneho národného výboru v Skalskej Novej Vsi, ktorého predsedom bol Zdeno Dubský a zakúpili sa dresy pre futbalistov a 2 futbalové lopty.

Prvé futbalové mužstvo

Pred rokom 1965 sa futbal hrával len rekreačne. Toto mužstvo tvorili Ladislav Švančárek, Milan Drobena, Milan Mišura, Milan Dúžek, Viliam Dúžek, Jozef Plško, Jaroslav Hrabovský, Gustáv Dubský, Ivan Forgáč, Ignác Trška, Jozef Tarabus, Milan Adamčík, Anton Ondrášek, Peter Ondrášek, Anton Dúžek, Vít Podhorský, Juraj Dúžek. V roku 1965 bolo družstvo prihlásené do okresnej súťaže IV.triedy. Tam bolo doplnené o nových hráčov – Jozefa Škúciho, Jána Ožvaldu, Vlada Polakoviča, Jána Jurenku. Prvým trénerom bol Ján Jurenka, učiteľ ZŠ. Postupne dorastali mladí futbalisti, ktorí priebežne striedali tých starších. Do družstva boli zaradení Vladimír Križko, Ladislav Mitáš, Peter Mičko, Vladimír Mičko, Peter Zubo, Jozef Zubo, Pavol Švančárek, Stanislav Gabriel, Zdeno Horečný.

Po doplnení družstva sa pokračovalo v okresnej súťaži. Výsledky boli priemerné. V roku 1973 bolo družstvo zaradené do IV. triedy okresnej súťaže skupiny "Sever". Znova sa káder dopĺňal, po jeho doplnení sa výbor TJ rozhodol pre kvalifikovaného trénera, bývalého hráča I.ligy Jednoty Trenčín Štefana Šimončiča. Súťaž odohrali títo hráči: Jozef Mičko, Juraj Dúžek, Ján Drobena, Viliam Dúžek, Vladimír Lukšo, Vladimír Mičko, Ladislav Mitáš, Peter Zubo, Anton Červeňan, Stanislav Gabriel, Ján Baláž, Vladimír Križko, Jozef Mikoláš, Anton Košút, Jozef Podkopčan, Miroslav Horečný, Štefan Šimončič. O rok neskôr družstvo postúpilo do III. triedy okresnej súťaže skupiny "Sever" a káder bol doplnený Hankom, Mišurom, Rehákom, Ďurechom, Guzmom, Koreňom, Daškom a Adaškom. Futbalové mužstvo z prvej polovice 70-tych rokov Toto družstvo vybojovalo postup do okresnej ligy, ktorá sa začala hrávať od súťažného ročníka 1975/1976. V tomto období unikol postup do krajskej súťaže, keď naše družstvo skončilo na druhom mieste o 1 bod za Omšením. Rozhodujúce bolo to, že Omšenie získalo 2 body v Skalke nad Váhom kontumáciou výsledku. V tomto období bolo vytvorené i dorastenecké a žiacke družstvo, ktorého odchovanci dopĺňali káder dospelých. Naviac, niektorí odchovanci žiackeho družstva dopĺňali i káder TJ Jednoty Trenčín.

V roku 1977 sa trénerom futbalového družstva dospelých stal Michal Janovský, taktiež bývalý hráč prvoligového mužstva TJ Jednoty Trenčín. Po predchádzajúcom úspešnom ročníku nastala v mužstve určitá kríza. 5 hráčov zanechalo aktívnu činnosť, resp. prestúpilo do iných oddielov. Za týchto okolností bolo potrebné udržať sa v súťaži. Vďaka výboru TJ a vedeniu futbalového oddielu bola zabezpečená kvalitná letná príprava, čo sa prejavilo na výkonoch družstva, ale i v upevnení kolektívu. Po niekoľkých úspešných kolách sa podarilo znova niektorých hráčov presvedčiť k návratu do mužstva.

V ročníku 1978/79 bolo mužstvo doplnené o ďalšieho kvalitného hráča Jankecha, ktorý veľmi pomohol, dobre vplýval na morálku a vzájomné medziľudské vzťahy. Družstvo sa skonsolidovalo a dobré výsledky, ktoré začalo dosahovať sa prejavili v celkovom umiestnení. V ročníku 1979/80 sa mužstvu stanovil cieľ, umiestniť sa do 3.miesta, pretože do družstva prišli ďalší veľmi kvalitní hráči Chren, Kapuš, Mosný a Lehotský. Vedenie vytvorilo optimálne podmienky a výkonnosť mužstva postupne rástla. Po jesennej časti sa prepracovalo na 1. Miesto. Bol to dovtedy najväčší úspech v histórii futbalového oddielu v Skalke nad Váhom.

Žiacke mužstvo z 80-tych rokov

V ďalšom ročníku družstvo hralo v I.triede krajskej súťaže, už znova pod vedením Štefana Šimončiča. Tu doplatilo na nováčikovskú neskúsenosť hráčov a zo súťaže vypadlo. Sklamanie z vypadnutia z krajskej súťaže sa prejavila nielen v znížení výkonnosti hráčov, ale i zhoršení hráčskej morálky, družstvo malo problémy so záchranou v II.triede okresnej súťaže.

V ročníku 1982/83 začal mužstvo znova trénovať Michal Janovský. V prvom rade bolo potrebné dať mužstvo do poriadku po psychickej stránke a povzdvihnúť jeho sebavedomie, ako i utužiť kolektív. Hlavným cieľom bolo umiestniť sa do 8.miesta, čo bolo splnené. Družstvo obsadilo 4.miesto. Veľmi nešťastne sa začal i ďalší ročník 1983/84. V jesennej časti obsadilo družstvo 10.miesto. Namiesto tých hráčov, ktorí postupne zanechávali aktívnu činnosť bolo družstvo znova doplnené hráčmi Koroncim a Illašom, ktorí značne pomohli družstvu v jarnej časti súťaže. Pribúdajúcimi zápasmi v tabuľke stále postupovalo mužstvo smerom nahor, čo vyústilo do veľkej radosti, keď vyhralo súťaž II.triedy "Sever". Ukázalo sa, že zodpovedný prístup k povinnostiam a kamarátsky duch prináša želaný úspech. O tento úspech sa zaslúžili títo hráči: Jozef Mičko, Kamil Macura, Jozef Guga, Ladislav Mitáš, Pavol Švančárek, Viliam Sedláček, Milan Mišura, Jozef Hollý, Jozef Zemanovič, Jozef Krovina, Vladimír Križko, Vladimír Lukšo, Ľuboš Cíbik, Ján Zemanovič, František Koronci, Ľuboš Illaš a Ján Mitáš. Trénerom postupujúceho mužstva bol Michal Janovský.

24. júna a 1.júla 1984 sa odohrali zápasy medzi mužstvami TJ Slovan Skalka n/V, víťazom II.triedy "Sever" a TJ Častkovce, víťazom II.triedy "Juh". Prvý zápas sa skončil víťazstvom Skalky 3:1 a druhý víťazstvom Častkoviec 4:3, čo znamenalo, že futbalové mužstvo Skalky vyhralo pohár majstra okresu a postúpilo do krajskej súťaže.

Dorastenecké mužstvo v tom čase trénoval Ján Drobena a jeho hráči boli základom pre dopĺňanie mužstva dospelých za tých hráčov, ktorí končili s aktívnou činnosťou. Dorastenci hrali v súťaži III.trieda "Sever". Osobitne treba poďakovať trénerovi žiackeho mužstva Vítovi Podhorskému, dlhoročnému trénerovi, pod ktorým hrávalo jeho mužstvo niekoľko rokov v krajskej súťaži. Po reorganizácii súťaží v roku 1982/83 boli preradení do okresnej súťaže.

Futbalové mužstvo zo 70-tych rokov Žiaci z polovice 70-tych rokov

Úspešné obdobie žiakov na prelome storočí

Halový turnaj v ŠH Trenčín v roku 2001

3. miesto žiakov v Majstrovstvách oblasti v sezóne 2000/2001

Víťazi Majstrovstiev oblasti v sezóne 2001/2002


Ostatné futbalové fotografieĎalšie športy

Volejbal

Športový klub však neostal iba pri hokeji a futbale. V roku 1966 sa založilo volejbalové družstvo mužov, ktoré hralo 2 sezóny i súťažne, no po reorganizáciách sa napokon rozpadlo.

Stolný tenis

Podobný osud postihol i stolný tenis, ktorý sa začal súťažne hrávať v 70-tych rokoch, a tak, ako volejbal vyvíjal svoju činnosť iba dve sezóny. I napriek vytvoreným podmienkam sa pre nezáujem zo strany hráčov rozpadol. Musíme však zobrať do úvahy to, že prevažná väčšina vtedajších aktívnych športovcov bola zapojená do všetkých spomínaných športov, čo sa zákonite nedalo zvládnuť.

Turistický oddiel

Turistický oddiel telovýchovnej jednoty vznikol v našej obci v roku 1979. V začiatkoch sa činnosť tohto oddielu veľmi ťažko rozbiehala, ale postupne sa členovia oddielu začali zúčastňovať rôznych turistických podujatí, ako Trenčianska päťdesiatka, pochod Februárového víťazstva a pod. Na týchto pochodoch sa zúčastňovalo 8 – 12 členov oddielu. Dôležitou úlohou turistického oddielu bola výchova turistov a širokej verejnosti k ochrane prírody a životného prostredia, ako i rozvoj turistiky mládeže a rodinnej turistiky. Viesť mládež k pravidelnej činnosti v prírode a zvyšovať aktivitu výkonnostnej turistiky. V rodinnej turistike venovať pozornosť zvyšovaniu aktivity pri táborení a organizovaným hrám v prírode, ako i turistickým súťažiam. Predsedom turistického oddielu bol Anton Dúžek.

Takto sa po rôznych zmenách a reorganizáciách ustálil počet oddielov na tri – hokejový, futbalový a turistický, ktoré okrem základných družstiev dospelých mali vytvorené aj žiacke a dorastenecké družstvá hokeja a futbalu.
Zdroje:
Výbor TJ, 20 rokov TJ Slovan Skalka nad Váhom, júl 1984
Fotografie - z osobných zbierok bývalých športovcov a funkcionárov

 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com