sk en de fb rss
Hlavné menu




Medzinárodné výtvarno−literárne sympózium ORA ET ARS


ORA ET ARS 2013
ORA ET ARS 2012
ORA ET ARS 2011
ORA ET ARS 2010
Posvätenie Detvianskeho kríža
ORA ET ARS 2009
ORA ET ARS 2008



Pre aktuálne informácie a oznamy sledujte internetovú stránku www.klastorskalka.sk

Kláštor a kostol na Skalke sa stal miestom medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia - ORA ET ARS, ktorého myšlienka vznikla k pocte a podpore Skalky. Prvý ročník sympózia sa konal v roku 2008.

Od júna 2008 sa každoročne umelci – výtvarníci, umeleckí rezbári, sochári, literáti stretávajú v mesiaci jún na dvojtýždňovom sústredení na Skalke, kde rozjímajú o živote, Bohu, viere a umení. Ich diela sú následne v mesiaci júl, na sviatok Sv. Benedikta prezentované verejnosti za spoluúčasti autorov, organizátorov a návštevníkov tohto charizmatického miesta. Kurátorom podujatia a výstavy je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák, koordinátorom literárnej sekcie je literát Rudolf Dobiáš. Pravidelným účastníkom sympózia na Skalke je výtvarník, literát a hudobník Daniel Hevier, literát Stanislav Štepka, ale i zahraniční umelci: výtvarník Eugenius Molski, výtvarníčka Oxana Begma, výtvarník Krzysztof Brzuzan, výtvarník László Lonovicz, výtvarníčka Bernadetta Stepieň a mnohí iní slovenskí a českí výtvarníci a literáti. ORA ET ARS – Most, ktorý preklenul hranice storočí.


6. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2013

Šiesteho ročníka sa zúčastnilo 12 výtvarných umelcov z piatich krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a Španielsko), 5 spisovateľov, zväčša básnikov, 1 hudobný skladateľ, ktorý zároveň obstarával duchovné a liturgické služby. Súčasťou uplynulého ročníka bol aj historiografický seminár, ktorému je venovaná samostatná literárna príloha. Popri výtvarnej a literárnej sekcii vznikla aj sekcia hudobná, čím sa rozširuje estetický rozmer sympózia. Samotnú „sekciu“ tvoria horliví ľudia z praktického zázemia sympózia – či už ide o miestneho dekana, nadšencov z miestnej i župnej kultúry, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa starajú o areál oboch Skaliek.

Výtvarníci: Eugeniusz Molski – Poľsko, Petra Baroňová, Oldřich Štěpánek – Česká republika, László Lonovics - Maďarsko, Mariá Jesús Rivero - Španielsko, Július Bruna, Igor Cvacho, Stanislav Lubina, Pavol Rusko, Jaroslav Uhel, Jozef Vydrnák, Vladislav Zábel – Slovensko

Literáti: Rudolf Dobiáš, Juraj Kuniak, Rudolf Jurolek, Erik Jakub Groch, Vlastimil Dufka, Daniel Hevier, Simona Martausová - Slovensko

5. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012

5. ročník sympózia ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne (starobylý benediktínsky kláštor, kde pôsobili pustovníci sv. Andrej-Svorad a sv. Beňadik, patróni nitrianskeho biskupstva), priniesol viacero zaujímavých autorských konceptov v oblasti výtvarného umenia (maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, typografika, ikona, sochárstvo, keramika) a umeleckého slova (lyrika v tradičných poetických žánroch aj v inovatívnych formách). Popri kreatívnej časti sympózia prebieha odborná konferencia, skúmajúca jednak históriu Skalky, ale aj – vzhľadom na blížiace sa veľké jubileum príchodu vierozvestov sv. Konštatntína Cyrila a Metoda na naše územie – osudy veľkomoravskej misie a kresťanstva v slovenskom i stredoeurópskom duchovnom a kultúrnom priestore.

Výtvarníci: Eugeniusz Molski – Poľsko, Krzysztof Brzuzan – Poľsko, Jiří Váp – Česká republika, Andrej Svorad Botek, Zuzana Augustínová Boteková, Juraj Krajčo, Vladimír Morávek, Juraj Oravec, Daniel Szalai, Alena Teicherová, Jozef Vydrnák, Vladislav Zábel – Slovensko

Literáti: Štefan Bučko, Rudolf Dobiáš, Mila Haugová, Michal Chuda, Erik Ondrejička - Slovensko

4. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2011

V sobotu 16. júla 2011, deň pred veľkou kresťanskou púťou na Skalke sa konal už 4. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2011. Zúčastnilo sa ho niekoľko významných výtvarníkov a literátov zo Slovenska ale i zahraničia. Koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák.

Ďalší výtvarníci: Eugeniusz Molski – Poľsko, Miljenko Buisa – Srbsko, Krzysztof Brzuzan – Poľsko, Ilja Holešovský – Česká republika, János Gnandt – Maďarsko, Nikola Brkanovič – Chorvátsko, Juraj Oravec – Slovensko, Andrej Augustín – Slovensko, Jan Botek – Česká republika, Oxana Begma – Rusko, Jozef Syrový – Slovensko.

Koordinátorom literárnej sekcie je literát Rudolf Dobiáš.
Ďalšími zúčastnenými literátmi boli:
Judita Kaššovicová – Bratislava, Štefan Bučko – Bratislava, Elena Hydvéghyiová-Yung – Bratislava, Ján Maršálek – Svinná, Pavol Stanislav – Senica, vdp. Mgr. Milan Kupčík – Trenčín, František Takáč, a.h., Eszter Kovács, PhD. – Maďarsko.

Sympózium moderoval herec a literát Štefan Bučko. V to krásne júlové popoludnie sa na sympóziu zišlo mnoho významných ľudí, predstaviteľov mesta Trenčín a celého regiónu, umelcov, novinárov a taktiež zopár našich občanov, ktorí si už tradične túto významnú udalosť nenechajú ujsť. V programe vystúpil spevácky zbor z Trenčína, umelci odprezentovali svoje diela a Štefan Bučko odrecitoval svoju vlastnú báseň s patričným pátosom. Popri prechádzaní sa medzi starými múrmi kláštora sme sa stretli s filmármi z Markízy a moderátorkou Janou Hospodárovou, s ktorými sa niektorí moji sprievodcovia pustili do veľmi živej debaty. Po skončení programu si všetci prítomní prezreli diela, ktoré boli na tomto mieste vytvorené. A bolo čo obdivovať. Nádherné obrazy, sošky z dreva, kameniny, básne... toto všetko sýtilo náš hlad po kráse a umení a spolu s týmto éterickým miestom vytváralo neopakovateľnú atmosféru.

Fotogaléria - ORA ET ARS 2011


3. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2010

ora et ars 2010

Aj tento rok vyvrcholilo medzinárodné literárno−výtvarné sympózium ORA ET ARS SKALKA 2010 vernisážou, ktorá sa uskutočnila 17. júla 2010 v priestoroch kláštora na Starej Skalke. Diela vytvorené na tohoročnom treťom ročníku sympózia predstavili domáci i zahraniční umelci, ktorých oslovilo prostredie Skalky a svoju tvorbu na istý čas podriadili heslu ORA ET LABORA.



Účastníkmi sympózia boli:
Výtvarníci: Poľsko: Kryzyszzof Brzuzan − Rzeszów, Eugenius Molski − Tarnow, Bernarsetta Stepién − Krakow
Česká republika: Milan Raška − Veselí nad Moravou
Maďarsko: Laszló Ionovicz − Bescaba
Ruská federácia: Oxana Begma
Slovenská republika: Július Činčár − Trenčín, Ján Hubinský − Trenčín, Jozef Vydrnák − Dubnica nad Váhom, Ján Mráz − Mníchov.
Literáti: Blažej Belák − Martin, Rudolf Dobiáš − Trenčín, Milan Chuda − Bratislava, Ľubomíra Miháliková − Modra, Stanislav Ščepka − Bratislava, Igor Zmeták − Trenčín
Výtvarník, literát, hudobník: Daniel Hevier − Bratislava
Filmová sekcia: Jaroslav Pištek – Bratislava

Hlavným organizátorom tohto krásneho podujatia bolo Mesto Trenčín a spoluorganizátormi Trenčiansky samosprávny kraj a Farský úrad Skalka nad Váhom. Kurátorom podujatia bol už tradične PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia. Koordinátorom sekcie literátov je Rudolf Dobiáš a sekcie výtvarníkov Jozef Vydrnák.

ora et ars 2010_2

V toto krásne sobotné popoludnie 17. júla 2010 sme okrem známych umelcov mohli obdivovať aj vystupujúce umelecké telesá ako gregoriánske zoskupenie SCHOLA PARVA z Prahy, zbor starej hudby ARCUS zo Žiliny a Radošinské naivné divadlo. V krátkej ukážke hry z repertoáru Radošinského naivného divadla MÁM OKNO predviedli svoje herecké umenie Stanislav Štepka a Richard Felix. Vernisáže sa zúčastnili aj predstavitelia Mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Moderovania vernisáže sa bravúrne ujal herec Štefan Bučko, ktorý svojím sprievodným slovom prispel k príjemnej atmosfére. Po ukončení hlavného programu bolo z každej strany počuť len pochvalné slová. Návštevníkov zaujal program, oslovili ich vystavované diela, ale najmä prostredie Starej Skalky. A naša Skalka aj s odkazom sv. Andreja Svorada a Beňadika sa aj takto nesie do celého sveta. Ak ste sa tohto krásneho podujatia zúčastnili, určite mi dáte za pravdu, že je to niečo jedinečné a neopakovateľné, veľký umelecký zážitok. Už teraz sa tešíme na nasledujúci 4. ročník sympózia v roku 2011.

Sú veci medzi zemou a nebom, ktoré vám nikto nevysvetlí...Sú miesta, ktoré vyžarujú silnú pozitívnu energiu o ktorej nič nevieme, ale predsa ju cítime a napĺňa nás. Náš kláštor tu stojí už stáročia, žijeme vedľa neho, denne ho míňame...myslíme si, že ho už dobre poznáme a už ničím nás neprekvapí. A on nás napriek tomu vždy pri návšteve fascinuje a očarúva svojou výnimočnosťou, silou a energiou. Asi nie len nás, ale aj tých, ktorí sa rozhodli tu rok čo rok pobudnúť medzi stenami starého kláštora, nasávať do seba jeho pozitívnu energiu a späť mu dávať to čo v nich zanecháva, akú nezmazateľnú stopu na ich duši a v diele.


Posvätenie Detvianskeho kríža

detviansky kriz

V krásne sobotné popoludnie 12.septembra 2009 o 15.00 sa na kláštore na Skalke uskutočnila veľmi pekná slávnosť. Bol posvätený Detviansky kríž, ktorý počas sympózia Ora et Ars na Skalke vytvoril umelecký rezbár z Detvy Milan Malček. Tento nádherný pestrofarebný kríž zdobený v duchu detvianskej umeleckej rezbárskej školy daroval Skalke, kde bude inštalovaný. Dňa 12. septembra 2009 sa na Skalke zišlo mnoho veriacich, ale i zvedavcov a popri slávnostnej svätej omši celebrovanej Pavlom Benkom bol Detviansky kríž posvätený za prítomnosti ľudového speváckeho zboru z Detvy. Po svätej omši detvanci v tradičných krojoch rozprúdili príjemnú zábavu. Vypočuli sme si hru na fujare a harmonike a mnoho detvianskych ľudových piesní. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil i predseda VÚC v Trenčíne MUDr. Sedláček, ale i niekoľko známych osobností nášho kraja.


2. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2009

ora et ars 2009

V minulom roku sa uskutočnil 1. ročník medzinárodného výtvarno−literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2008, ktorý nám ponúkol príležitosť zamyslieť sa nad tajomstvom "najvznešenejšieho tvorivého ľudského ducha", nad "ušľachtilou krásou", nad "šľachetnou službou" umenia. I v tomto roku pre nás organizátori Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Farský úrad Skalka nad Váhom, Občianske združenie T – VIA pripravili 2. ročník medzinárodného výtvarno−literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2009.

Dňa 18. júla 2009 sa v Kláštore na Skalke konal II. ročník sympózia ORA ET ARS na podporu a k pocte Skalky pri Trenčíne, ktorého spoluorganizátormi sú Trenčiansky samosprávny kraj a Farský úrad Skalka nad Váhom. Kurátorom podujatia a výstavy po sympóziu je PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia. Ani tento už druhý ročník v ničom nezostal dlžný "svojej spirituálnej a estetickej dimenzii: na mieste ticha, meditácie, modlitby, v premodlenom kraji medzi skalami starého kláštoriska, v blízkosti pustovníckej jaskyne zachytiť v tme nevedomia vánok Božieho hlasu a potom tvoriť, maľovať kresliť, písať, sochať, spievať a vyznať sa z nájdeného, či aspoň tušeného". S takouto výbavou očakávania "zázraku tvorby" zoči – voči "zázraku stvorenia" sa tu na desať dní (15. – 25. júna 2009) stretlo viacero osobností zo štyroch najbližších krajín: Poľska, Maďarska, Čiech – Moravy a Slovenska.

Účastníkmi sympózia boli:
Výtvarníci:
Poľsko: Eugeniusz Molski – Tarnow, Adam Faglio− Tarnow
Česko: Antonín Mach – Uherské Hradište, František Pavlica – Uherské Hradište
Maďarsko: Mihály Szeverényi − Békéscsaba
Slovensko: Brigita Roderová – Trenčín, Stanislav Lubina – Nemšová, Milan Malček – Detva, Jozef Vydrnák – Trenčín (Dubnica nad Váhom)
Literáti: Slovensko: Rudolf Dobiáš – Trenčín, Stanislav Štepka – Bratislava, Elena Hidvéghyová – Yung – Bratislava, Ondrej Čiliak – Prievidza, Ján Maršálek – Trenčín (Svinná)
Výtvarník, literát, hudobník: Slovensko: Daniel Hevier – Bratislava

18. júla 2009 táto krásna tradícia vyvrcholila slávnostnou akciou – sympóziom, výstavou a prezentáciou tu vytvorených umeleckých diel výtvarných, sochárskych, písaných i slovných, našich najznámejších i menej známych umelcov. Prežili sme nádherné slávnostné sobotné poludnie, ktoré však bolo prekazené nepriazňou počasia. Avšak ani dážď a silný víchor nemohol zmyť z našich sŕdc ten príjemný pocit a nadšenie, ktoré v ňom toto podujatie zanechalo. Vďaka všetkým organizátorom a česť umelcom. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník sympózia Ora et Ars.


1. ročník sympózia ORA ET ARS – Skalka 2008

V dňoch 23. – 29. júna 2008 sa za spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, Farského úradu v Skalke nad Váhom a Občianskeho združenia T−VIA uskutočnilo 1. Medzinárodné sympózium ORA ET ARS – Skalka nad Váhom 2008. Prvá myšlienka sa zrodila v hlave výtvarníka Jozefa Vydrnáka, kurátorom podujatia a následnej výstavy po sympóziu bol PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia.

Účastníkmi sympózia boli:
Výtvarníci: Eugenius Molski – Poľsko, Jan Botek - Uherské Hradiště – Česká republika, Miško Eveno - Uherské Hradiště, Alena Teicherová - Ilava, Jana Zaujecová - Nitra, Vladimír Morávek – Bratislava, Jozef Vydrnák – Dubnica nad Váhom
Literáti: Rudolf Dobiáš - Trenčianska Teplá, Stanislav Štepka - Bratislava
Výtvarno−literárny hudobník: Daniel Hevier - Bratislava

ora et ars 2008

V tejto takmer hviezdnej zostave tu títo skvelí a talentovaní ľudia žili týždeň nepoznaní v našom susedstve, len niekoľko metrov od nás...žili a tvorili medzi múrmi kláštora na Skalke. Dňa 19. júla 2008 veľmi krásnym spôsobom v priestoroch kláštora na Skalke prezentovali svoje výtvory, výsledky svojej týždennej práce na tomto tichom svätom mieste. Podarilo sa im zorganizovať veľmi peknú akciu, ktorú moderovala Alena Heribanová, rodáčka z Trenčína. Boli na nej zúčastnení všetci aktéri tohto podujatia. Po celom areáli kláštora boli inštalované výtvarné diela umelcov, sochy, básne a iné diela, ktoré sme mohli obdivovať. Organizátori podujatia popri osobnej prezentácii jednotlivých umelcov pripravili i zaujímavý kultúrny program dobových spevákov a speváckeho zboru z Trenčína. Veľmi pekne zapôsobilo vystúpenie Stanislava Štepku, ktorý predniesol pripravovanú nedeľnú kázeň kňaza a spisovateľa Jonáša Záborského, pôsobiaceho svojho času v Župčanoch (1875).

ora et ars 2008

Kto sa tohto podujatia zúčastnil, vie o čom hovorím a určite taktiež prežil krásny umelecký zážitok. Zostáva nám len dúfať, že v tú júlovú sobotu boli položené základy jednej krásnej tradície, ktorá sa bude každý rok ku nám vracať a prinášať nám umenie a radosť s prepájania umenia s históriou. Ešte raz touto cestou všetkým organizátorom za všetkých zúčastnených jedno veľké ĎAKUJEME.




Zdroje:
Text je použitý z novín Obecný spravodajca, ktorý vydáva Obec Skalka nad Váhom.
Foto: ORA ET ARS 2008, Mgr. Jozef Čery
Foto: ORA ET ARS 2011, Pavol Klačman

 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com