sk en de fb rss
Hlavné menu
Tlačivá, žiadostiDane a poplatky
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti PO - vznik Stiahnuť
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti FO - vznik Stiahnuť
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti PO - zánik Stiahnuť
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti FO - zánik Stiahnuť
Oznámenie k dani za psa FO - vznik Stiahnuť
Oznámenie k dani za psa PO - vznik Stiahnuť
Oznámenie k dani za psa FO - zánik Stiahnuť
Oznámenie k dani za psa PO - zánik Stiahnuť
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady FO Stiahnuť
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady PO Stiahnuť
Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva FO a PO Stiahnuť
Miestne komunikácie
Žiadosť o napojenie komunikácie Stiahnuť
Žiadosť o rozkopávku komunikácie Stiahnuť
Sociálne záležitosti
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Stiahnuť
Žiadosť o prenájom bytu Stiahnuť
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Stiahnuť
Kultúrne záležitosti
Oznámenie o konaní kultúrneho podujatia Stiahnuť
Stavebné záležitosti
Návrh na kolaudáciu Stiahnuť
Návrh na územné rozhodnutie Stiahnuť
Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuť
Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuť
Žiadosť o búracie povolenie Stiahnuť
Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuť
SPP info o postupe pri napájaní na distribučnú sieť Stiahnuť
Vnútorná správa
Čestné vyhlásenie Stiahnuť
Splnomocnenie Stiahnuť
Žiadosť o určenie sup.čísla Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie sup.čísla Stiahnuť
Životné prostredie
Hlásenie včelstiev Stiahnuť
Oznámenie o výrube ovocných drevín Stiahnuť
Žiadosť o povolenie studne Stiahnuť
Žiadosť o rybársky lístok Stiahnuť
Žiadosť o súhlas - malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuť
Žiadosť o vyjadrenie - žumpa Stiahnuť
Žiadosť o povolenie - výrub dreviny Stiahnuť
Žiadosť o povolenie reklamných a propagačných zariadení Stiahnuť
 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com