sk en de fb rss
Hlavné menu
Úrady a inštitúciePrávna ochrana

Čo robiť v takých prípadoch, ak potrebujeme právnu pomoc, no služby právnika sú pre nás finančne náročné, alebo rada u právnika, vzhľadom na náš problém by bola príliš nákladná? Mestský úrad v Trenčíne prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv zriadil bezplatnú právnu poradňu a tak isto aj Krajský súd v Trenčíne Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo z oblasti občianskeho práva, rodinného práva, či pomôže vyriešiť pracovnoprávne spory.

Mestský úrad

Mierové námestie č.2
911 64 Trenčín
prostredníctvom Kancelárie VOP:
tel.: 02/48 28 73 42, 02/48 28 74 01
každú prvú stredu v mesiaci

Právna poradňa MS SR

Krajský súd
Nám. Sv. Anny 28
tel.: 032/ 65 728 11
streda 10.00 - 16.00

Zároveň Vám dávame do pozornosti aj úradné hodiny niektorých úradov a inštitúcií, ktoré najčastejšie navštevujeme:


Mesto Trenčín – podateľňa:

Mierové nám. 2
911 64 Trenčín
Úradné hodiny - Mesto Trenčín (podateľňa)
Pondelok 8:00 - 16:30
Utorok 8:00 - 16:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 14:00

Obvodný úrad Trenčín - Odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad)

Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Tel.: 032-741 11 11
Úradné hodiny - Živnostenský úrad
Pondelok 8:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 14:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 13:30

Daňový úrad Trenčín

K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín
Tel.: 032-657411
www.drsr.sk
Úradné hodiny - Daňový úrad (podateľňa)
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

M.R.Štefánika 20
911 01 Trenčín
Tel.: 032-2440111
www.upsvartn.sk
Úradné hodiny - ÚPSVaR
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Trenčín

Partizánska 2315
911 01 Trenčín
Tel: 032-2824111
www.vszp.sk
Úradné hodiny - Všeobecná zdravotná poisťovňa
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 12:00
Piatok 7:30 - 14:00

Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín

Jilemnického 3760
912 50 Trenčín
Tel.: 032-6512111
www.socpoist.sk
Úradné hodiny pre klientov - Sociálna poisťovňa
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 14:00
Úradné hodiny pokladne - Sociálna poisťovňa
Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

TVSUl. 1. mája 11
911 01 Trenčín
Tel.: 032-3262111
Fax: 032-3262333
tvs@tvs.sk
www.tvs.sk
Hlásenie porúch (nepretržitá služba): 0800 60 61 62
Zákaznícke centrum (reklamácia faktúr, služieb): 0850 60 61 62
Enviro linka (príjem objednávok): 0850 64 60 00

Ďalšie užitočné odkazy:A
Ambasády a veľvyslanectvá na SR
Asociácia spotrebiteľov Slovenska
B
Bratislava - hlavné mesto
C
Colná správa SR
D
Dane a účtovníctvo
Daňový úrad SR
Duševné vlastníctvo
E
Elektronická zbierka zákonov
Euro INFO
Exekútori a exekútorské úrady SR
F
Fond národného majetku SR
G
Generálna prokuratúra
I
Info stránka pre postihnutých
IOM - Medzinárodný úrad pre migráciu
IURA EDITION
K
Kataster nehnuteľností
Katastrálny portál
M
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
N
Najvyšší kontrolný úrad SR
Najvyšší súd SR
Národná banka Slovenska
Národná rada SR
Národný bezpečnostný úrad
Národný inšpektorát práce
Notári - Notárska komora SR
O
Obce SR
Obchodný register Slovenskej republiky
P
Pomoc deťom v kríze - Náruč
Portál právnych predpisov
Prezident SR
Protimonopolný úrad
R
Republiková únia zamestnávateľov
S
Slovenská advokátska komora
Slovenská akadémia vied
Slovenská energetická agentúra
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská pošta
Slovenská živnostenská komora
Slovenský metrologický ústav
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenský rybársky zväz
Slovenský ústav technickej normalizácie
Sociálna poisťovňa
Spotrebiteľský informačný portál
Správa štátnych hmotných rezerv
Súdna rada SR
Štatistický úrad SR
Štátna ochrana prírody
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Štátny fond rozvoja bývania
T
Telekomunikačný úrad SR
Tlačivá a formuláre na stiahnutie
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčín
U
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad na ochranu osobných údajov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TN
ÚPSVR -informácie o práci a podmienkach zamestnania v EÚ
Dohľad nad finančným trhom
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad vlády SR
Ústav pamäti národa
Ústav súdneho inžinierstva v Žiline
Ústavný súd SR
Ústredný portál verejných služieb ľuďom
V
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Z
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Združenie slovenských spotrebiteľov
Znalci, tlmočníci, prekladatelia
Železnice SR
Železničná polícia
Živnostenský register Slovenskej republiky


Zdroje:
Obec Skalka n/V, Obecný spravodajca č.1 - 2011, str. 7.
Internet

 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com