sk en de fb rss
Hlavné menu




Aktuality



Výkup papiera

Výkup papiera 29 03 2017.pdf (465.17KB)
Dňa 29. 03. 2017, t.j. v stredu v čase  od 16,00 - 16,20 hod. sa pred Obecným úradom uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Výmenné pomery sú v príloženom súbore - aktuálny leták.

VETERINÁRNE OPATRENIA

Veterinárne opatrenia.pdf (337.56KB)

Došlo a zverejnené: 17. marca 2017

Z dôvodu bezprostredného nebezpečenstva pre zdravie ľudí a zvierat - potvrdenia výskytu aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) v blízkom okolí našej obce nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonať opatrenia na monitorovanie a zamedzenie šírenia. Zoznam opatrení je v priloženom súbore.


Vyčistime si svoju obec

(0.19KB)

Obec Skalka nad Váhom v spolupráci s kultúrnou komisiou a komisiou pre verejný poriadok vyhlasujú akciu „VYČISTIME SI SVOJU OBEC“ ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017.

Týmto žiadame všetkých spoluobčanov, aby vyčistili a upravili okolie svojich domov, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do čistenia verejných priestranstiev a sadenia stromčekov, aby prišli v sobotu  1. apríla 2017 o 9:30 hod. pred budovu obecného úradu. Treba si priniesť rukavice, prípadne vedro, motyku, hrable alebo metlu. Na mieste si dohodneme podrobnosti a rozdelíme prácu.

Ak máte návrhy na konkrétnu lokalitu, ktorú treba vyčistiť, nahláste ju na Obecný úrad do 30.03.2017.

Po skončení brigády bude čakať účastníkov malé občerstvenie.



Pozvánka na stolnotenisový turnaj

(0.19KB)

Obec a farnosť Skalka nad Váhom si Vás dovoľujú pozvať na tretí ročník stolnotenisového turnaja pre deti, mládež aj dospelých, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. marca so začiatkom o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Skale. K dispozícii budú 4 stolnotenisové stoly a 10 rakiet, je vhodné si priniesť svoju raketu.



Pozvánka - schôdza urbárnikov

pozvánka.pdf (181.63KB)

V prílohe sa nachádza pozvánka a plnomocenstvo pre vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v k.ú. Skala - LV č. 315 a k.ú. Skalská Nová Ves - LV č. 905 na ustanovujúce zhromaždenie nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2017 o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Skale. Návrh zmluvy o založení spoločenstva je v tomto linku: http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/zmluva%20o%20založení.pdf



Fašiangové popoludnie

(0.19KB)

Srdečne vás pozývame v sobotu 25. februára 2017 o 14.00 hod. na fašiangové popoludnie pred obecným úradom.

V ponuke bude tradičné fašiangové občerstvenie, varené víno a čaj. K dobrej nálade prispeje živá hudba - HS Eden.

Fašiangové masky sú vítané :-) !

Príďte sa zabaviť a podebatovať s priateľmi, tešíme sa na Vás!


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com