sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVerejná súťaž na prenájom reklamného billboardu

(0.19KB)

Obec Skalka nad Váhom dňom 15.04.2016 vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom obojstranného eurobillboardu vo vlastníctve obce  ktorý sa nachádza na parcele C-KN č.277/1 k.ú. Skala pri autobusovom nástupišti.

Podmienky:

Uchádzač o prenájom doručí na Obecný úrad v zalepenej obálke s názvom „Prenájom billboardu“ ponuku na výšku prenájmu v €/rok/billboard obojstranný a kontaktné údaje uchádzača.

Najnižšia možná suma za prenájom je stanovená na 500,-€/rok a dĺžka prenájmu nesmie byť kratšia ako tri roky. Uchádzač nesmie billboard prenajímať tretím osobám.

Termín predloženia ponuky uchádzačov je do 15.00 hodiny 26.04.2016  na sekretariát Obecného úradu. Na neskôr zaslané ponuky sa nebude prihliadať.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvánka OcZ 12.pdf (200.72KB)

Dňa 14. apríla o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskotoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom je v priloženom súbore.


Vývoz plastového odpadu z obce

(0.19KB)

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 14. apríla 2016 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom vytriedeným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.


 

Výkup papiera

letak obce.jpg (546.21KB)

Dňa 21.03.2016 (pondelok) v čase od 17:00 do 17:20 hod. príde pred Obecný úrad v Skalke nad Váhom firma  P&P import s.r.o. vykupovať papier. Bližšie údaje nájdete v priloženom letáku.


Zápis detí do 1 ročníka

letak zapis2016-2017.pdf (165.06KB)

Vážení rodičia, dňa 20.04.2016 o 16:00 hod sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka Základnej školy. Viac informácií nájdete v priloženom súbore.


Jarné štiepkovanie konárov

(0.19KB)

Vážení občania, nachádzame sa predjarnom období, keď väčšina vlastníkov domov a záhrad vykonáva orez stromov a kríkov. Upozorňujeme občanov, že spaľovanie takto vzniknutej drevnej hmoty na voľných priestranstvách je zakázané. Naopak, je žiadúce jej použitie do kompostu, alebo na nástielku. K tomuto účelu je možné požiadať o štiepkovanie pomocou obecného štiepkovača.

Občania, ktorí majú o túto službu záujem, by mali orezané konáre zo stromov a kríkov uskladniť na prístupnom mieste. Štiepkovať sa môžu konáre o maximálnej hrúbke do 8 cm. Drevná štiepka zostáva vo vlastníctve žiadateľa. Uvedenú službu je možné vykonať iba v katastrálnych územiach našej obce a iba na traktorom dostupnom mieste. Zároveň upozorňujeme, že uvedená služba je pre obyvateľov obce bezplatná a cudzím občanom mimo územia obce sa neposkytuje.

Svoje požiadavky na štiepkovanie môžete nahlásiť na obecný úrad osobne, alebo telefonicky v termíne do 18. marca 2016.


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com