sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityInformácie k voľbám do orgánov samosprávy obce

ROZH 1108-1.pdf (193.96KB)

Dňa 6. júla 2018 predseda NR SR rozhodnutím č. 1108 určil termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018. 


Informácie  v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Právo voliť

 

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach (ďalej len „volič“).

§ 163

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

 

Právo byť volený

 

§ 164

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

§ 165

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr

v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Skalka nad Váhom

 ku vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obce

 

Obec Skalka nad Váhom podľa § 171, ods 9 zákona č. 180/2014 Z.z, oznamuje, že ku dňu 6. júla 2018 má obec Skalka nad Váhom 1163, slovom Jedentisícjednostošesťdesiatri obyvateľov.

 

Určenie volebného obvodu a počtu volených poslancov

 

Uznesenie č. 41/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom v zmysle § 166, ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, na voľby do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2018 - 2021 určuje :

a)      v obci Skalka nad Váhom sa utvára jeden volebný obvod

b)      v obci Skalka nad Váhom sa volí sedem poslancov.

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

 

Uznesenie č. 42/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom v zmysle § 11, ods.4, písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre volebné obdobie 2018 – 2021 rozsah výkonu funkcie starostu obce Skalka nad Váhom na plný úväzok.

 

 V Skalke nad Váhom 09.07.2018
Vývoz odpadu 27. týždeň

(0.2KB)

Považská odpadová spoločnosť upozorňuje, že vývoz vriec s plastovým odpadom sa uskutoční v utorok 03.07.2018 ráno a odvoz bežného komunálneho odpadu sa napriek sviatku uskutoční v riadnom termíne, t.j. vo štvrtok 05.07.2018. Výkup papiera

Výkup papiera 03 07 2018.pdf (577.24KB)

V utorok 03.07.2018 v čase od 17:00 do 17:20 príde do obce firma FM recykling vykupovať papier. Výmenné pomery sú v priloženom letáku. O 17:25 zastaví biela dodávka aj v časti obce Skalská Nová Ves - Horný výhon.Oznam

(0.2KB)

Oznamujeme občanom a úradným stránkam, že v piatok 06.07.2018 je obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.Ponuka pracovného miesta

(0.2KB)

Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom príjme s nástupom ihneď zdravotnú sestru, zdravotného asistenta, opatrovateľku. Informácie na t.č. 032 6584272, 032 6584402.Vyhláška o prerušení kolaudačného konania

(0.2KB)

V časti "Vyhlášky" http://www.skalkanadvahom.sk/admin/?page=vyhlasky bola pridaná vyhláška Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie. Obsahom vyhlášky je rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie podania - koaludačné konanie "Celoobecný vodovod Hrabovka"


 Utorok 13.11.2018,
meniny má Stanislav, zajtra Irma.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com