sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityDeň detí

(0.16KB)

Pridané 2013-05-29

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývame na tradičný obecný Deň detí, ktorý sa uskutoční v piatok 31.05.2013 o 17.00 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Pre deti budú pripravené nafukovacie skákadlá, súťaže a pre najmenších sladké odmeny.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kultúrna komisia  a OcÚ Skalka nad Váhom


Výkup papiera

(0.16KB)

Pridané 2013-05-27

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme, že dňa 29.5.2013 t.j. v stredu od 17:00 do 17:30  hod. sa pred obecným úradom uskutoční výkup papiera. Vykupovať sa bude všetok papier okrem kartónov, zviazaný v balíkoch. Za 3kg  papiera Vám firma ponúkne ako protihodnotu jeden toaletný papier, za 10 kg papiera môžete dostať balik vreckoviek alebo balík kuchynských utierok.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Oznam - očkovanie psov

(0.16KB)

Pridané 2013-05-15

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Peter Sochuľák oznamuje, že v sobotu 18. mája 2013 vykoná povinné očkovanie psov proti besnote podľa nasledovného harmonogramu:

07.30 - 07.50    Autobusová zastávka Hejdiš

08.00 - 10.00    Skala - pred reštauráciou

10.15 - 10.45    Skalská Nová Ves - Horný Výhon

11.00 - 11.45    Autobusová zastávka Újazd

Je potrebné priniesť očkovací preukaz a poplatok 5.- eur.

Ďalej upozorňujeme občanov že podľa zákona č. 39/2007 musia byť psy a mačky narodené po 01.11.2011 označené mikročipom a až potom zavakcinované. Zvieratá narodené pred 01.11.2011 musia byť označené mikročipom do 30.09.2013. Po tomto termíne už nezačipované zviaratá nebude možné vakcinovať. Čipovanie bude možné vykonať na mieste, prípadne objednať podľa dohody. Cena čipovania vrátane registrácie je 15.- eur.

Bližšie údaje ohľadom povinného čipovania spoločenských zvierat nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/pages/FBB43AD665F7B825C1257298002D464C?Open&lang=sk

Kontakt na MVDr. Sochuľáka: 0905768026


 

Pozvánka - Deň matiek

(0.16KB)

Pridané 2013-05-11

Milé ženy, matky a staré matky!

Starosta obce Vás srdečne pozýva na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2013 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Skale.

Pripravený bude malý  program s hudbou a občerstvením.  

Tešíme sa na Vašu účasť :)

OcÚ Skalka nad Váhom


Letný pobytový tábor

(0.16KB)

Pridané 2013-05-07

Vážení spoluobčania, milí rodičia,

Základná škola s materskou školou v Skalke nad Váhom organizuje pre deti letný pobytový tábor. Viac informácií nájdete tu: http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/tabor.pdf

Veríme, že uvedenú ponuku uvítate.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Oznamovacia povinnosť

(0.16KB)

Pridané 2013-04-25

Vážení spoluobčania,

Obec plánuje ku koncu mesiaca máj začať  vyrubovať  miestne dane a poplatky na rok 2013.
V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, aby si skontrolovali svoje ohlasovacie povinnosti. Pokiaľ u nich došlo ku vzniku, zmene alebo zániku daňovej povinnosti, uvedenú vec boli povinní ohlásiť obci ešte v priebehu mesiaca január. Týmto vyzývame občanov, ktorí  uvedenú povinnosť opomenuli, aby si v termíne do 30. apríla dodatočne ohlásili všetky zmeny, ktoré nastali v nehnuteľnostiach.
Dodatočne si môžete nahlásiť aj držbu psov. 

Príslušné tlačivá k vyplneniu  sú k dispozícii na internetovej stránke obce, alebo na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v priebehu mesiaca máj bude v obci vykonaný fyzický súpis psov v obci po jednotlivých domoch a neskôr aj daňová revízia.

Obecný úrad Skalka nad Váhom


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com