sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityUpozornenie správy miestnych daní

(0.2KB)

Dovoľujeme si upozorniť občanov, že mesiac január je určený k plneniu oznamovacích povinností na úseku miestnych daní a poplatkov.

Povinnosť podať daňové priznanie majú všetci daňovníci, u ktorých došlo k zmene – nadobudnutiu, prírastku, úbytku, ale aj inej zmene nehnuteľností, ako je napríklad vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, alebo stavby a iné zmeny majúce vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Daňové priznania je možné stiahnuť z webovej stránky finančného riaditeľstva, alebo si ich vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Taktiež je potrebné predložiť doklady k oslobodeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Za osoby s trvalým pobytom, ktoré sa nezdržujú v obci sa predkladá potvrdenia a prehlásenia na rok 2014 vlastník nehnuteľnosti .

Všetky uvedené oznamovacie povinnosti je potrebné splniť do 31. januára. Na neskôr predložené doklady už správca dane prihliadať nebude.

Za porozumenie ďakujeme.

OcÚ Skalka nad Váhom
Vianočný pozdrav

(0.2KB)

Pridané dňa : 2013-12-24


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvanka22.pdf (300.76KB)

V prílohe prikladáme pozvánku na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na vianočné trhy

pozvanka vianočné trhy.pdf (156.49KB)

Srdečne Vás pozývame na tradičné vianočné trhy v obci.

OcÚ Skalka nad Váhom


Orez a výrub stromov

orez stromov-vyhláška.pdf (602.99KB)

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vášej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z.v platnnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

 

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na školský ples

ples-pozvanka.pdf (30.74KB)

Základná škola s Materskou školou Vás pozýva na Školský ples.

OcÚ Skalka n V


 Utorok 13.11.2018,
meniny má Stanislav, zajtra Irma.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com