sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýkup papiera

(0.16KB)

Pridané : 2012-10-11

Vážení občania,

firma zaoberajúca sa výkupom papiera pre Vás pripravila obchodnú akciu - za starý papier môžete dostať papierové výrobky, alebo 5 centov za kilogram.

Papier, musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartón  a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
Kartóny firma nevykupuje.

Za 1 kg papiera dostanete:  balíček hygienických vreckoviek,

za 3 kg: 1 toaletný papier Maxi 30 m,

za 6 kg: 1 toaletný papier Economy 68 m,

za 10 kg:  balík kuchynských utierok, alebo balík servítok.

Firma príde do našej obce v piatok 12. 10. 2012 a papier bude vykupovať v čase:

od  17,10 do 17,40 hod. – pri Obecnom úrade

od 17,50  do 18,10 hod. - pri autobusovej zastávke v Újazde.

Obecný úrad Skalka nad Váhom 


Odvoz plastového odpadu

(0.16KB)

Pridané : 2012-10-11

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 18. októbra 2012 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad. Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom


Vyhláška stavebného úradu

(0.16KB)

Pridané 2012-08-10

V sekcii vyhlášky pribudla nová vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky

OcÚ Skalka nad Váhom


Výkup papiera

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-08-10

Oznamujeme občanom, že dňa 14.08.2012 v čase od 17.00 do 17.30 sa pri Obecnom úrade uskutoční výkup papiera.

Vykupovať sa bude všetok papier okrem kartónov a lepenky, zviazaný v balíkoch. Balíky, ktoré budú obsahovať kartóny nebudú prevzaté.

Za 4 kg papiera predávajúci obdrží 1 toaletný papier, za 10 kg balenie vreckoviek, alebo kuchynských utierok.

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.16KB)

Pridané dňa : 2012-07-27

Pozývam Vás na štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 31.07.2012 t.j. v utorok o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Návrh na schválenie nájomných zmluv na bytový dom – 1 x zmena a 2 x predlženie nájmu
 5. Návrh na zrušenie VZN č.1/2006 o chove a držaní zvierat na základe podnetu OP
 6. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pani Matejovičovej v obecných priestoroch
 7. Návrh na schválenie žiadosti o prenájom v priestoroch garáže OFK, p.Miklátek
 8. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2012
 9. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r.2011
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne, diskusia
 13. Záver

Starosta obce


Prerušenie dodávky elektrickej energie

(0.16KB)

Západoslovenská energetika oznamuje :

(oznam bol pridaný medzi vyhlášky)


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com