sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVývoz plastového odpadu

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-04-23

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 03. mája 2012 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na riadne zasadnutie OcZ

(0.16KB)

Zverejnené 2012-04-20

Pozývam Vás na trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa uskutoční  dňa 25.04.2012  t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Záložné právo v prospech ŠFRB na bytový dom
 5. Nájomná zmluva na vodohospodársky majetok
 6. Zmena uznesenia č. 17/2012 - výška prenájmu pod zariadenie MSAN Slovak Telecom
 7. Dodatok k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Informatívna správa riaditeľa CSS
 9. Predloženie záverečného účtu obce
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Pozvánka na verejné zhromaždenie

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-22

Na úradnej tabuli nájdete bližšie informácie k verejnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2012 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ.

http://skalkanadvahom.sk/index.php?strana=uradna_tabula

OcÚ Skalka nad Váhom


Štiepkovanie

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Vážení občania, nachádzame sa v období, keď väčšina vlastníkov rodinných domov a záhrad vykonáva orezávanie stromov a kríkov.
Upozorňujeme, že spaľovanie takto vzniknutej drevnej hmoty na voľných priestranstvách je zakázané. Naopak, je žiadúce jej použitie do kompostu, alebo ako nástielku. K tomuto účelu je možné nahlásiť si štiepkovanie pomocou obecného štiepkovača.

Občania, ktorí majú o túto službu záujem, nech orezané konáre zo stromov a kríkov uskladnia na prístupnom mieste. Štiepkovať sa môžu konáre o maximálnej hrúbke do 8 cm. Uvedenú službu je možné vykonať iba v katastrálnych územiach našej obce a iba na traktorom voľne dostupnom mieste. Zároveň upozorňujeme, že uvedená služba je pre našich obyvateľov bezplatná a cudzím občanom mimo územia obce sa neposkytuje.

Svoje požiadavky na štiepkovanie môžete nahlásiť na obecný úrad osobne, alebo telefonicky v termíne do 30. marca 2012.

OcÚ Skalka n/Váhom


Jarné upratovanie

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Vážení občania,

vyzývame Vás na spoluprácu pri jarnom upratovaní obce vyhrabaním trávnikov, pozametaním komunikácií a verejných priestranstiev pri rodinných domoch a chodníkoch. Vzniknutý odpad a uličné zmetky sa budú odvážať v dňoch 22 - 24. marca 2012 pomocou obecného traktora.

Za spoluprácu na čistejšom a krajšom prostredí v obci vopred ďakujeme.

OcÚ Skalka n/Váhom


Upozornenie - vznik požiarov

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany
lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom
prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona
o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov
a zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za porušenie uvedených

povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych
číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí
a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

150 


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com