sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZasadnutie OcZ

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Dňa 19.03.2012 t.j. v pondelok o 17.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce       
 4. Prerokovanie a schválenie  zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách
 5. Zmluva o prenájme vodohospodárskehomajetku obce s prevádzkovateľom TVS a.s.
 6. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech ŠFRB na bytový dom
 7. Návrh na schválenie dodatku k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Návrh na schválenie zmluvy o partnerskejspolupráci s neinvestičným fondom Beňadik
 9. Návrh na umiestnenie informačnej tabule – obec a región MAS Vršatec
 10. Prerokovanie žiadosti fy. Krajta o prenájom a povolenie výstavby billboardu na obecnom pozemku
 11. Prerokovanie prenájmu priestorov na prvom poschodí budovy športového areálu
 12. Návrh na prevádzkovanie športového areálu - poverenie riadením
 13. Doplnenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ
 14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
 15. Plán činnosti komisií obecného zastupiteľstva na rok 2012
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2011
 18. R ô z n e
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Starosta obce


Voličské preukazy

(0.16KB)

Zverejnené: 2012-03-07

V súvislosti s konaním volieb do NR SR oznamujeme občanom, ktorí budú potrebovať voličský preukaz, že ho si môžu vyžiadať do 07.03.2012 do 17.00 hod. na obecnom úrade.

OcÚ Skalka nad Váhom


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-04

 Prerušenie distribúcie el.energie

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznam - všeobecný lekár

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-29

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Roman Podolák oznamuje pacientom, že od 05.03.2012  do 09.03.2012 ordinovať nebude.

V súrnych prípadoch zastúpuje MUDr. Guller v Hornej Súči.

OcÚ Skalka n/V


Výstraha SHMÚ

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-29

Upozorňujeme, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal nasledovné výstrahy:

- Hydrologickú výstrahu  I. stupeň, ktorá platí  až do odvolania. V povodí tokov je potrebné dodržiavať zvýšenú ostražitosť.

- Meteorologickú výstrahu II. stupeň pre celý územný obvod Trenčianskeho kraja od 28.2.2012, 20:00 hod - do 29.2.2012 19:00 hodiny.      Vietor v nárazoch bude dosahovať silu až 25 - 33 m/s, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

 112


Zber nepotrebného šatstva

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-20

Vážení občania!

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Skalka nad Váhom v priestoroch Obecného úradu na prvom poschodí v pracovných dňoch od 27.02.(pondelok) do 05.03.(pondelok) v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

OcÚ Skalka nad Váhom 


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com