sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPozvánka

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-19

Pozývam Vás na deviate - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

1. Otvorenie

2. Informácia o výsledku výberového konania

3. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS

4. Záver

Starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.16KB)

 Zverejnené dňa : 2011-12-12

Pozývam Vás na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce

4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

6. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2001 ktorým sa ustanovuje povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

7. R ô z n e

8. Interpelácie poslancov

9. Záver

 

V Skalke nad Váhom 12.12.2011

Starosta obce


Výberové konanie - oznam

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-09

Oznamujeme prihláseným účastníkom výberového konania na funkciu riaditeľa Centra sociálnych služieb v Skalke nad Váhom, ktorí splnili predpoklady účasti vo výberovom konaní, že pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2011 o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Skalke nad Váhom, I. poschodie.

Týmto sa z technických príčin mení pôvodný termín a čas uvedený vo vyhlásení z 12.12.2011 na 19.12.2011.

Starosta obce


Výzva na predkladanie ponúk

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-29

Obec Skalka nad Váhom vypisuje VÝZVU na predkladanie ponúk k prenájmu veľkoplošného bilboardu o rozmeroch 5100x2400 umiestneného v centre obce.

Doba prenájmu: 3 roky. Minimálna cena za prenájom: 400.- EUR ročne.

Predkladať ponuky môžete do 13.12.2011 na podateľňu obecného úradu v Skalke nad Váhom.

OcÚ Skalka n/V


Upozornenie k zájazdu do SND

(0.16KB)

Oznamujeme záväzne prihláseným účastníkom zájazdu do Bratislavy dňa 03.12.2011, že autobus príde o 11.15 hod. pred reštauráciu v Skale.
Prosíme o dochvíľnosť, autobus odchádza o 11.30 hod.

Tešíme sa na spoločnú návštevu Bratislavy http://vianocnetrhy.sk/index.asp


OZNAM - odpady

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-28

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 1. decembra 2011 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce. 

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozbieraným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom potom plasty.

Obecný úrad Skalka n/V


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com