sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOznam TVS

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-02-14

TVS a.s., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu žiada občanov o prekontrolovanie vodovodných prípojok, zazimovanie výtokových stojanov a prekontrolovanie vodomerných šácht aby sa predišlo poškodeniu meradla mrazom.

Akékoľvek pochybnosti, alebo poruchy môžete hlásiť na bezplatnej poruchovej linke 0800 60 61 62, alebo prostredníctvom www.tvs.sk

TVS a.s.


Výstraha SHMÚ

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-30

SHMÚ vydal pre náš región nasledovnú výstrahu:

Nízke teploty - 2. stupeň nebezpečenstva

Trvanie  javu  31.1.2012 - 01.02.2012 od 10,00 do 09,00 hod

Teplota: -20 až -30 st.C

112 


Oznam

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-25

V sekcii Samospráva obce / Rozpočet obce bol pridaný nový dokument - rozpočet obce.

 Rozpočet obce

OcÚ Skalka nad Váhom


Záver z verejného zhromaždenia obyvateľov

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-19

zvolaného za účelom vyjadrenia súhlasu/nesúhlasu s výstavbou telekomunikačného stožiaru, konaného dňa 18.01.2012 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 Záver z verejného zhromaždenia obyvateľov - telekomunikačný stožiar

OcÚ Skalka nad Váhom


Výzva k verejnému zhromaždeniu obyvateľov

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-16

k opakovanému prerokovaniu výstavby telekomunikačného stožiaru, ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2012, t.j. v stredu o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ. Viac informácií nájdete v nižšie priložených súboroch:

 Výzva k verejnému zhromaždeniu

 Mapa

 BTS a žiarenie

 Mobilné vlny

Vážení občania, príďte vyjadriť svoj názor.

Očakávame Vašu, čo najhojnejšiu účasť!

 

Starosta a OcZ obce Skalka nad Váhom


Mimoriadne zasadnutie OcZ

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-10

Pozývam Vás na desiate - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 12.01.2012 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Na programe je návrh na schválenie zmluvy o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  v znení neskorších predpisov.

Starosta obce 


 Streda 21.3.2018,
meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com