sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPre rodičov

(0.2KB)

Pridané 2013-01-15

Dávame do pozornosti našim rodičom: http://www.zsskalka.sk/oznamy-pre-rodicov.html

OcÚ Skalka nad Váhom


Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012

(0.2KB)

Pridané dňa : 2012-12-15

V časti "VZN a smernice" bolo zverejnené nové všeobecne záväzné nariadenie obce Skalka nad Váhom č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2013.

http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vzn

OcÚ Skalka nad Váhom


Žiadosť TVS a.s.

(0.2KB)

Zverejnené 2012-11-28

Oznam prevádzkovateľa verejného vodovodu : http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/žiadosť%20TVS.jpg


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.2KB)

Zverejnené: 2012-11-24

Pozývam Vás na šestnáste  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 28.11.2012 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:  

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Prerokovanie zmeny štatútu obce na základe upozornenia prokurátora
 5. Prerokovanie  nájomných zmlúv v bytovom dome
 6. Pracovný návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 7. Opakované prerokovanie investičnej akcie „Obnova a rozvoj obcí – rekonštrukcia
  verejného priestranstva v obci Skalka nad Váhom“.
 8. Rôzne – žiadosti
 9. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Zber elektronického odpadu

(0.2KB)

Zverejené 2012-11-13

Vážení občania,

obecný úrad Skalka nad Váhom v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v pondelok 26.11.2012 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Starosta obce


Prerušenie dodávok el. energie

(0.2KB)

Zverejneé 2012-11-13

Západoslovenská energetika oznamuje odberateľom elektrickej energie v obci, že plánuje nasledovné odstávky:

http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky


 Utorok 13.11.2018,
meniny má Stanislav, zajtra Irma.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com