sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-07

Oznamujeme občanom, že v stredu 12.10.2011 bude mať obecný úrad dovolenku.

Z uvedeného dôvodu budú predĺžené úradné hodiny pre verejnosť  presunuté na utorok 11.10.2011,  v čase od 08.00 hod. do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Ďalej oznamujeme účastníkom zájazdu do Poľska dňa 12.10.2011, že je možnosť prihlásiť
ešte dvoch účastníkov. Autobus príde do obce o 03.30 hod.  a odchod bude najneskôr o 04.00 hod.
rannej z autobusového nástupišťa v Skale.


Zasadnutie OcZ

(0.16KB)

Pozývam Vás na šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 28.09.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom .

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce

4. Návrh na súhlas zastupiteľstva podľa § 18 ods.1 zák.č.369/1990 Z.z. (činnosť HK)

5. Zrušenie štatútu OFK

6. Návrh na zmenu rozpočtu Centra sociálnych služieb

7. Prenájom priestorov bývalej zubnej techniky

8. Prenájom časti priestorov na prízemí budovy OcÚ

9. Stanovisko k rekonštrukcii priestorov Centra sociálnych služieb

10. Návrh na vystúpenie zo Spoločného stavebného úradu so sídlom v Trenčíne

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Záver

 

Anton Horečný, starosta obce


Oznam OcÚ

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-09-14

Oznamujeme, že dňa 16.09.2011, t.j. v piatok bude Obecný úrad v Skalke nad Váhom z dôvodu dovolenky zatvorený.

OcÚ Skalka n/V


Výstraha SHMÚ

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-25

Oznamujeme, že SHMÚ vydal  dna 24.08.2011 o 23:15 METEOROLOGICKÚ VÝSTRAHU  2. stupňa:

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 25.08.2011 od 12:00 do 19:00 hod.
Teplota: 34 - 37 °C

112 


Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-24

 Stiahnuť 

Obecný úrad Skalka nad Váhom


Oznámenie - pozvánka OcZ

(0.16KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-19

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom sa v plánovanom  termíne dňa 17.08.2011 neuskutočnilo, nakoľko do 30 minút od určeného začiatku zasadnutia sa prezentovali sa iba dve poslankyne (p. Tršková a Mgr. Rabšíková), t.j. zastupiteľstvo  nebolo uznášania schopné.

Podľa §14, ods. 4 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam 
opakovane zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 25.08.2011, t.j.
štvrtok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
.

 

Program je uvedený v pôvodnej pozvánke.

Starosta obce


 Nedeľa 17.12.2017,
meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com