sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýberové konanie riaditeľ CSS Skalka nad Váhom - vyhlásenie výsledkov

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-22

Poradie uchádzačov:

 1. Ing.Roman Krbata

 2. Mgr.Jana Rabšíková

 3. Ing.Beáta Sládkovičová

 4. Ing.Beáta Janovská

 5. JUDr.Alena Fischerová

 6. PhDr.Bc. Alena Laborecká

 7. PhDr.Ing. Drahomíra Janíková

 8. Ing.Rudolf Druso

 9. Mgr.Jaroslava Nemcová

 10. JUDr. OľgaKandráčová

 11. Mgr. Mária Smolková


Pozvánka

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-19

Pozývam Vás na deviate - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

1. Otvorenie

2. Informácia o výsledku výberového konania

3. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS

4. Záver

Starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.19KB)

 Zverejnené dňa : 2011-12-12

Pozývam Vás na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce

4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

6. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2001 ktorým sa ustanovuje povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

7. R ô z n e

8. Interpelácie poslancov

9. Záver

 

V Skalke nad Váhom 12.12.2011

Starosta obce


Výberové konanie - oznam

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-09

Oznamujeme prihláseným účastníkom výberového konania na funkciu riaditeľa Centra sociálnych služieb v Skalke nad Váhom, ktorí splnili predpoklady účasti vo výberovom konaní, že pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2011 o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Skalke nad Váhom, I. poschodie.

Týmto sa z technických príčin mení pôvodný termín a čas uvedený vo vyhlásení z 12.12.2011 na 19.12.2011.

Starosta obce


Výzva na predkladanie ponúk

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-29

Obec Skalka nad Váhom vypisuje VÝZVU na predkladanie ponúk k prenájmu veľkoplošného bilboardu o rozmeroch 5100x2400 umiestneného v centre obce.

Doba prenájmu: 3 roky. Minimálna cena za prenájom: 400.- EUR ročne.

Predkladať ponuky môžete do 13.12.2011 na podateľňu obecného úradu v Skalke nad Váhom.

OcÚ Skalka n/V


Upozornenie k zájazdu do SND

(0.19KB)

Oznamujeme záväzne prihláseným účastníkom zájazdu do Bratislavy dňa 03.12.2011, že autobus príde o 11.15 hod. pred reštauráciu v Skale.
Prosíme o dochvíľnosť, autobus odchádza o 11.30 hod.

Tešíme sa na spoločnú návštevu Bratislavy http://vianocnetrhy.sk/index.asp


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com