sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVyhlásenie

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-06

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:

a)     vyhlasuje voľbu  hlavného kontrolóra obce Skalka nad Váhom s úväzkom 10 hod. týždenne na deň 17.08.2011,

b)     stanovuje požiadavky na uchádzačov:

 1. Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 2. Prax v ekonomickej oblasti minimálne 5 rokov

 3. Organizačné a riadiace schopnosti

c)     určuje termín a spôsob podania prihlášok:

Do 03.08.2011 do 16.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ na poštovú adresu obce,
alebo priamo do podateľne na Obecný úrad v Skalke nad Váhom,

pričom prihláška musí obsahovať:

-         overenú fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní

-         profesijný životopis (vrátane písomného a tel. kontaktu)

-         výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-         súhlas uchádzača na použitie osobných údajov (zák.č. 428/2002 Z.z.)

 OcÚ Skalka nad Váhom


Oznámenie

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-28

Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia a dovolenky je v dňoch 29.06. – 05.07.2011  Obecný úrad v Skalke nad Váhom zatvorený.

V neodkladnom prípade volajte na tel. č. 0905 742 125.

Za porozumenie ďakujeme.

 

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-24

Dňa  28.06.2011 t.j. v utorok o 17.00 hod.  sa v  zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 4. Novelizácia štatútu obce
 5. Správa audítora k ročnej uzávierke obce
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 7. Záverečný účet obce za rok 2010
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 9. Prerokovanie nájomných zmlúv na obecné byty
 10. Zrušenie obecného futbalového klubu na základe vzniku občianskeho združenia TJ
 11. Stanovisko zastupiteľstva  k rekonštrukcií  CSS na základe výzvy RÚVZ v Trenčíne ohľadom obložnosti izieb
 12. Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely k.ú. Újazd
 13. Žiadosť o stanovisko k výrobe zámkovej dlažby v časti Újazd
 14. Žiadosti o dotácie a príspevky (pokračovanie z minulého zasadnutia)
 15. Stanovisko k žiadosti o zníženie poplatku za odpad
 16. Stanovisko k priestorom dychovej hudby
 17. Diskusia

 Starosta obce


RSS - odber noviniek

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-22 

Od dnešného dňa môžete používať novú službu - RSS. Vďaka tomu budete neustále informovaní o najnovších príspevkoch, ktoré pribudnú na internetovej stránke obce. Pokiaľ vás niektorý príspevok zaujme, jednoducho naň v "RSS čítačke" kliknete a ten si následne pozriete na webovej stránke obce. RSS kanály si môžete vybrať po kliknutí na oranžovú ikonu vpravo hore, pod ikonami pre výber cudzieho jazyka, prípadne po kliknutí na oranžovú ikonu s nápisom RSS umiestnenú v dolnej časti stránky.

Na výber máte momentálne 5 RSS kanálov. Môžete si zvoliť odber všetkých aktualít, ako aj odber jednotlivých kategórií (napr. aktuality o kultúre v našej obci). Pre tých z vás, ktorí ste sa s RSS kanálmi ešte nestretli, prípadne potrebujete poradiť ako RSS zvládnuť, ďalej uvádzame jednoduchý návod a niekoľko externých zdrojov, ktoré vám s tým určite pomôžu. Prípadne sa s vašimi nejasnosťami obráťte na webmaster@skalkanadvahom.sk . Verím, že pomocou tejto služby budete neustále informovaní o aktualitách v obci.


Medzinárodný cyklistický pretek

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-03

Oznamujeme občanom, že Malopoľský cyklistický zväz v Poľsku a Obec Dohňany, pod záštitou predsedov samosprávnych krajov MUDr. Pavla Sedláčka a Ing. Juraja Blanára, poriadajú medzinárodný cyklistický pretek Karpatský pretek kuriérov U-23 Tarnow-Dohňany.

Dňa 09.06.2011, t.j. vo štvrtok  sa uskutoční  I. etapa preteku, ktorá v čase od 16.15 do 16.43 hod. bude prebiehať aj našou obcou smerom z Nemšovej na Zamarovce a z Hrabovky na Nemšovú.

Žiadame občanov, aby v čase prejazdu pretekov vylúčili  voľný pohyb detí, zvierat a mechanizmov na ceste.  Počas  pretekov  môžete prísť pretekárov vhodným spôsobom povzbudiť, zároveň je však potrebné dodržať  čistotu komunikácie a zásady bezpečnosti.

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznámenie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

(0.19KB)

Vážení občania, ak máte záujem o elektronické vyplnenie sčítacích tlačív, formuláre Vám pomôžeme vyplniť aj na obecnom úrade, kde sa nachádza výpočtová technika vybavená internetom. V prípade záujmu si prineste obálky s kódom a heslom, ktoré Vám boli doručené do domácností. Uvedenú možnosť  môžete využiť  počas úradných hodín do 29. mája 2011.

OcÚ Skalka nad Váhom


 Pondelok 18.6.2018,
meniny má Vratislav, zajtra Alfréd.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com