sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOZNAM - odpady

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-28

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 1. decembra 2011 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce. 

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozbieraným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom potom plasty.

Obecný úrad Skalka n/V


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-22

Pozývam Vás na siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré
sa bude konať  dňa  23.11.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu
v Skalke nad Váhom.

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce     
  4. Nájomné zmluvy na bytový dom – zmeny nájomníkov
  5. Návrh VZN č.  1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
   odpad
  6. Návrh na prenájom veľkoplošného bilboardu
  7. Návrh na umiestnenie stožiaru fy Wawecom
  8. Návrh na umiestnenie rozvodu vysokorýchlostného internetu v bytovom dome
  9. Predbežný návrh rozpočtu obce na rok 2012
  10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011
  11. Informácia hlavného kontrolóra o stave hospodárenia obce
  12. Návrh na vytvorenie komisie pre ochranu verejného záujmu
  13. Návrh nájomnej zmluvy na športový areál s TJ Slovan
  14. Návrh na dofinancovanie jesennej časti futbalovej súťaže z rozpočtu obc
  15. Rôzne
  16. Interpelácie poslancov
  17. Záver

Starosta obce 


Oznamy OcÚ

(0.19KB)

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v riadnom termíne vo štvrtok 17.11.2011.

Ďalej oznamujeme, že v piatok 18.11.2011 bude obecný úrad z dôvodu dovolenky zatvorený.

OcÚ Skalka n/V 


Výberové konanie

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-08

 Výberové konanie

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznamy ZE a OcÚ

(0.19KB)

 Zverejnené dňa : 2011-11-02

Západoslovenská energetika a.s. oznamuje odberateľom elektrickej energie v obci, že v piatok 04.11.2011 bude prerušená dodávka elektrickej energie v obci nasledovne:

od 08.30. do 11.30 hod. v časti obce Skala
od 11.00. do 14.30. hod. časti obce Skalská Nová Ves od č.  36 po č. 136 a Skala č. 103.

Ďalej oznamujeme, že v piatok  04.11.2011 bude  Obecný úrad v Skalke nad Váhom zatvorený.

OcÚ Skalka n/V


Oznámenie k zájazdu do SND

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2011-10-25

Oznamujeme prihláseným záujemcom o zájazd do Bratislavy dňa 03.12.2011, že poplatok vo výške 15.- EUR je potrebné uhradiť na obecnom úrade do 28.10.2011.

Pokiaľ záujemca poplatok v uvedenom termíne neuhradí, jeho miesto bude obsadené náhradníkom.

Program zájazdu:

11.30 - Odchod autobusu zo Skalky nad Váhom

13.00 – 15.30 – Návšteva nákupných centier pri bratislavskom Avione

16.00 – 18.30 – Návšteva vianočných trhov v Starom meste

19.00 – Návšteva divadelného predstavenia „Lakomec“ v činohre SND

22.00 – Odchod z Bratislavy s príchodom do Skalky nad Váhom cca o 23.30

OcÚ Skalka n/V 


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com