sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZSE výzva

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-09

 ZSE výzva

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznam TVS

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2012-01-03

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 02.-13.01.2012 budú vykonané odpočty vodomerov.

V tejto súvislosti žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery.


Oznam obecného úradu

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-22

Oznamujeme občanom, že v piatok 23.12.2011 bude obecný úrad v Skalke nad Váhom z dôvodu dovolenky zatvorený.

OcÚ Skalka nad Váhom 


Výberové konanie riaditeľ CSS Skalka nad Váhom - vyhlásenie výsledkov

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-22

Poradie uchádzačov:

 1. Ing.Roman Krbata

 2. Mgr.Jana Rabšíková

 3. Ing.Beáta Sládkovičová

 4. Ing.Beáta Janovská

 5. JUDr.Alena Fischerová

 6. PhDr.Bc. Alena Laborecká

 7. PhDr.Ing. Drahomíra Janíková

 8. Ing.Rudolf Druso

 9. Mgr.Jaroslava Nemcová

 10. JUDr. OľgaKandráčová

 11. Mgr. Mária Smolková


Pozvánka

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-19

Pozývam Vás na deviate - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

1. Otvorenie

2. Informácia o výsledku výberového konania

3. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS

4. Záver

Starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.21KB)

 Zverejnené dňa : 2011-12-12

Pozývam Vás na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce

4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

6. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2001 ktorým sa ustanovuje povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

7. R ô z n e

8. Interpelácie poslancov

9. Záver

 

V Skalke nad Váhom 12.12.2011

Starosta obce


 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com