sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOznam OcÚ

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-09-14

Oznamujeme, že dňa 16.09.2011, t.j. v piatok bude Obecný úrad v Skalke nad Váhom z dôvodu dovolenky zatvorený.

OcÚ Skalka n/V


Výstraha SHMÚ

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-25

Oznamujeme, že SHMÚ vydal  dna 24.08.2011 o 23:15 METEOROLOGICKÚ VÝSTRAHU  2. stupňa:

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 25.08.2011 od 12:00 do 19:00 hod.
Teplota: 34 - 37 °C

112 


Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-24

 Stiahnuť 

Obecný úrad Skalka nad Váhom


Oznámenie - pozvánka OcZ

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-08-19

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom sa v plánovanom  termíne dňa 17.08.2011 neuskutočnilo, nakoľko do 30 minút od určeného začiatku zasadnutia sa prezentovali sa iba dve poslankyne (p. Tršková a Mgr. Rabšíková), t.j. zastupiteľstvo  nebolo uznášania schopné.

Podľa §14, ods. 4 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam 
opakovane zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 25.08.2011, t.j.
štvrtok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
.

 

Program je uvedený v pôvodnej pozvánke.

Starosta obce


Pozvánka - zasadnutie OcZ

(0.2KB)

Zverejnené dňa: 2011-08-12

Pozývam Vás na piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa  17.08.2011 t.j. v stredu  o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Nastúpenie náhradníka za poslanca OcZ
 5. Preobsadenie orgánov OcZ
 6. Správa audítora k ročnej uzávierke obce
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 8. Záverečný účet obce za rok 2010
 9. Žiadosť o kontokorentný úver
 10. Prerokovanie nájomných zmlúv
 11. Voľba hlavného kontrolóra obce
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia-rôzne

Starosta obce 


Zájazdy poriadané obcou

(0.2KB)

Obec Skalka nad Váhom a kultúrna komisia pri OcZ Vás pozývajú:

- na zájazd za nákupmi do poľskej Jablonky dňa 12. októbra 2011. Orientačná cena zájazdu za 1 osobu je 10 €.  Prihlásiť sa môžete do 16. septembra 2011 v kancelárii  Obecného úradu v Skalke nad Váhom.

- na zájazd do SND dňa 3. decembra 2011 v Bratislave na divadelné predstavenie J. B. Molíera LAKOMEC  (I. Vojtek, J. Gallovič, I. Timková, Š. Bučko a i.).  Pred predstavením, ako už tradične, navštívime Bratislavské vianočné trhy. Orientačná cena vstupenky a cestovného za 1 osobu je 15 €. Prihlásiť sa môžete do 16. septembra 2011 v kancelárii Obecného úradu.

OcÚ Skalka nad Váhom 


 Utorok 16.10.2018,
meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com