sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýberové konanie - oznam

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-12-09

Oznamujeme prihláseným účastníkom výberového konania na funkciu riaditeľa Centra sociálnych služieb v Skalke nad Váhom, ktorí splnili predpoklady účasti vo výberovom konaní, že pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19.12.2011 o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Skalke nad Váhom, I. poschodie.

Týmto sa z technických príčin mení pôvodný termín a čas uvedený vo vyhlásení z 12.12.2011 na 19.12.2011.

Starosta obce


Výzva na predkladanie ponúk

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-29

Obec Skalka nad Váhom vypisuje VÝZVU na predkladanie ponúk k prenájmu veľkoplošného bilboardu o rozmeroch 5100x2400 umiestneného v centre obce.

Doba prenájmu: 3 roky. Minimálna cena za prenájom: 400.- EUR ročne.

Predkladať ponuky môžete do 13.12.2011 na podateľňu obecného úradu v Skalke nad Váhom.

OcÚ Skalka n/V


Upozornenie k zájazdu do SND

(0.21KB)

Oznamujeme záväzne prihláseným účastníkom zájazdu do Bratislavy dňa 03.12.2011, že autobus príde o 11.15 hod. pred reštauráciu v Skale.
Prosíme o dochvíľnosť, autobus odchádza o 11.30 hod.

Tešíme sa na spoločnú návštevu Bratislavy http://vianocnetrhy.sk/index.asp


OZNAM - odpady

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-28

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 1. decembra 2011 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce. 

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozbieraným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom potom plasty.

Obecný úrad Skalka n/V


Pozvánka na zasadnutie OcZ

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2011-11-22

Pozývam Vás na siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré
sa bude konať  dňa  23.11.2011 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu
v Skalke nad Váhom.

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce     
  4. Nájomné zmluvy na bytový dom – zmeny nájomníkov
  5. Návrh VZN č.  1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
   odpad
  6. Návrh na prenájom veľkoplošného bilboardu
  7. Návrh na umiestnenie stožiaru fy Wawecom
  8. Návrh na umiestnenie rozvodu vysokorýchlostného internetu v bytovom dome
  9. Predbežný návrh rozpočtu obce na rok 2012
  10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011
  11. Informácia hlavného kontrolóra o stave hospodárenia obce
  12. Návrh na vytvorenie komisie pre ochranu verejného záujmu
  13. Návrh nájomnej zmluvy na športový areál s TJ Slovan
  14. Návrh na dofinancovanie jesennej časti futbalovej súťaže z rozpočtu obc
  15. Rôzne
  16. Interpelácie poslancov
  17. Záver

Starosta obce 


Oznamy OcÚ

(0.21KB)

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v riadnom termíne vo štvrtok 17.11.2011.

Ďalej oznamujeme, že v piatok 18.11.2011 bude obecný úrad z dôvodu dovolenky zatvorený.

OcÚ Skalka n/V 


 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com