sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualitySčítanie obyvateľov, domov a bytov

(0.19KB)

Vážení občania, v týchto dňoch začínajú naše domácnosti navštevovať sčítací komisári.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Jeho výsledkom je prehľad o štruktúre obyvateľstva, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, o úrovni bývania, domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytnete pri  sčítaní, sa týkajú napríklad  vzdelania, ekonomickej aktivity, dochádzky za prácou a do školy, pohybu obyvateľstva a následne nárokov na dopravu, služby, infraštruktúru atd.

Sčítanie pomáha zabezpečiť údaje, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej ďalšieho vývoja. Sčítaním zároveň zanechávame generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov si obyvatelia budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítanie sa vzťahuje podľa § 2 ods. 4 zákona o sčítaní na:
- obyvateľov (fyzické osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý alebo obvyklý pobyt na území SR, alebo sa na území SR dočasne zdržiavajú), vzťahuje sa aj na cudzincov s pobytom na území SR kratším ako 90 dní, ktorí sú povinní podľa § 3 ods. 2 zákona o sčítaní poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia a štátna príslušnosť),
- na každú budovu (obývanú aj neobývanú) určenú na bývanie, alebo inú budovu , ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
- byty (obývané aj neobývané) a na všetky iné obydlia a prístrešia (rekreačné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval, alebo trávil odpočinok.


Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Čas sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 13. mája do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011. Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár navštívi domácnosti vo svojom sčítacom obvode, požiada o vyplnenie sčítacích tlačív (formulár A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) v listinnej podobe, alebo elektronickej forme. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár navštívi domácnosti a zozbiera vyplnené sčítacie formuláre v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky.


Žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali pokyny sčítacích komisárov. Počas výkonu činnosti sa sčítací komisár musí preukázať osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce. Sčítací komisár musí zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil a v prípade potreby je povinný na požiadanie obyvateľa vyplniť sčítacie tlačivo. Sčítacími komisármi v obci Skalka nad Váhom sú: Lucia Tvarohová, Zuzana Rabšíková, Miroslava Hejdišová, Ivana Krišková, Júlia Mičatková, náhradník: Alena Bulejková.

Pokiaľ sa chcete elektronicky sčítať na obecnom úrade, príďte počas úradných hodín a prineste si obálku s heslom. Prípadné otázky a nejasnosti ohľadom sčítania môžete konzultovať so zamestnancom: Ľudmila Žúžiová, tel: 032/6584224

OcÚ Skalka nad Váhom


Riaditeľské voľno

(0.19KB)

Riaditeľ Základnej školy s Materskou školou v Skalke nad Váhom oznamuje rodičom detí, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie vyhlasuje na štvrtok 12. mája 2011 riaditeľské voľno.

Prevádzka základnej a materskej školy sa obnoví v piatok 13. mája 2011.

OcÚ Skalka nad Váhom


Odstávka elektrickej energie

(0.19KB)

Západoslovenská energetika a.s. oznámila obci, že z dôvodu vykonávania práce na elektrických rozvodných zariadeniach dňa 12.mája 2011 v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce Skalská Nová Ves (s výnimkou časti Hejdiš a Staník) a celá časť obce Újazd.

OcÚ Skalka nad Váhom


PRENÁJOM PRIESTOROV

(0.19KB)

Obec Skalka nad Váhom ponúka na prenájom vo viacúčelovej budove obecného úradu

  • kancelárske priestory o podlahovej ploche 86 m2

  • výrobné priestory o podlahovej ploche 219 m2

  • skladové priestory o podlahovej ploche 54 m2

Info: 032 / 6584 224, 0905 742 125, prípadne e-mailom.

OcÚ  Skalka nad Váhom


OZNAM MAJITEĽOM PSOV V OBCI

(0.19KB)

Súkromný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov v obci, že povinné očkovanie psov proti besnote vykoná dňa 07.05.2011 t.j. v sobotu  nasledovne:

- časť obce Skalská Nová Ves - pri autobusovej zastávke Hejdiš v čase od 7.45 do 08.00 hod.

- časť obce Skala - pred reštauráciou Skalanka v čase od 08.00 do 09.30 hod.

- časť obce Skalská Nová Ves - Horný koniec pri Výhone v čase od 09.30 do 10.00 hod.

- časť obce Újazd - pri autobusovej zastávke v čase od 10.15 do 10.45 hod.

Poplatok za vakcináciu je 5.- EUR.  Je potrebné priniesť očkovací preukaz psa.

Telefonický kontakt na MVDr. Sochuľáka  je:  0905 768 026

OcÚ Skalka nad Váhom


Oznam - cestovný poriadok

(0.19KB)

Vážená cestujúca verejnosť,

v sekcii Služby občanom / Cestovný poriadok máte k dispozícii nové cestovné poriadky platné od 1.mája 2011.

OcÚ Skalka nad Váhom


 Utorok 25.9.2018,
meniny má Vladislav, zajtra Edita.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com