sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýstraha

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-19

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave vydáva nasledovnú výstrahu

Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: od 19.07.2011 21:00 do 20.07.2011 15:00

Výstraha:
V okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina  sa MIESTAMI očakáva výskyt silných búrok, OJEDINELE aj s krúpami, ktoré predstavujú zvýšené  nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 60 mm  a nárazy vetra s rýchlosťou 18 - 26 m/s.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Zrážky: 30 - 60 mm

Vietor: 18 - 26 m/s

112


Oznam - vývoz plastov

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-07

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 14. júla 2011 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom 


Vyhlásenie

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-06

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:

a)     vyhlasuje voľbu  hlavného kontrolóra obce Skalka nad Váhom s úväzkom 10 hod. týždenne na deň 17.08.2011,

b)     stanovuje požiadavky na uchádzačov:

 1. Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 2. Prax v ekonomickej oblasti minimálne 5 rokov

 3. Organizačné a riadiace schopnosti

c)     určuje termín a spôsob podania prihlášok:

Do 03.08.2011 do 16.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ na poštovú adresu obce,
alebo priamo do podateľne na Obecný úrad v Skalke nad Váhom,

pričom prihláška musí obsahovať:

-         overenú fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní

-         profesijný životopis (vrátane písomného a tel. kontaktu)

-         výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-         súhlas uchádzača na použitie osobných údajov (zák.č. 428/2002 Z.z.)

 OcÚ Skalka nad Váhom


Oznámenie

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-28

Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia a dovolenky je v dňoch 29.06. – 05.07.2011  Obecný úrad v Skalke nad Váhom zatvorený.

V neodkladnom prípade volajte na tel. č. 0905 742 125.

Za porozumenie ďakujeme.

 

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-24

Dňa  28.06.2011 t.j. v utorok o 17.00 hod.  sa v  zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 4. Novelizácia štatútu obce
 5. Správa audítora k ročnej uzávierke obce
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 7. Záverečný účet obce za rok 2010
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 9. Prerokovanie nájomných zmlúv na obecné byty
 10. Zrušenie obecného futbalového klubu na základe vzniku občianskeho združenia TJ
 11. Stanovisko zastupiteľstva  k rekonštrukcií  CSS na základe výzvy RÚVZ v Trenčíne ohľadom obložnosti izieb
 12. Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely k.ú. Újazd
 13. Žiadosť o stanovisko k výrobe zámkovej dlažby v časti Újazd
 14. Žiadosti o dotácie a príspevky (pokračovanie z minulého zasadnutia)
 15. Stanovisko k žiadosti o zníženie poplatku za odpad
 16. Stanovisko k priestorom dychovej hudby
 17. Diskusia

 Starosta obce


RSS - odber noviniek

(0.2KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-22 

Od dnešného dňa môžete používať novú službu - RSS. Vďaka tomu budete neustále informovaní o najnovších príspevkoch, ktoré pribudnú na internetovej stránke obce. Pokiaľ vás niektorý príspevok zaujme, jednoducho naň v "RSS čítačke" kliknete a ten si následne pozriete na webovej stránke obce. RSS kanály si môžete vybrať po kliknutí na oranžovú ikonu vpravo hore, pod ikonami pre výber cudzieho jazyka, prípadne po kliknutí na oranžovú ikonu s nápisom RSS umiestnenú v dolnej časti stránky.

Na výber máte momentálne 5 RSS kanálov. Môžete si zvoliť odber všetkých aktualít, ako aj odber jednotlivých kategórií (napr. aktuality o kultúre v našej obci). Pre tých z vás, ktorí ste sa s RSS kanálmi ešte nestretli, prípadne potrebujete poradiť ako RSS zvládnuť, ďalej uvádzame jednoduchý návod a niekoľko externých zdrojov, ktoré vám s tým určite pomôžu. Prípadne sa s vašimi nejasnosťami obráťte na webmaster@skalkanadvahom.sk . Verím, že pomocou tejto služby budete neustále informovaní o aktualitách v obci.


 Utorok 13.11.2018,
meniny má Stanislav, zajtra Irma.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com