sk en de fb rss
Hlavné menu
Vyhlášky
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for docs/vyhlasky/25 Situácia navrhovanej cyklotrasy v katastri Skalská Nová V in /www/s/k/u4235/public_html/include/vyhlasky.php on line 29

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for docs/vyhlasky/Oznámenie ÚR VV Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa in /www/s/k/u4235/public_html/include/vyhlasky.php on line 29
Názov vyhláškySúbor
Vyhláška o povolení dočas.užívania stavby Ozn.verej.vyhl.kanal..pdf (564.52KB)
Oznámenie o II. dobrovoľnej dražbe Dobrovoľná dražba II.pdf (2038.74KB)
Oznámenie o dobrov. dražbe II DDr 0742017 Ozn o I.op.dražbe.pdf (3627.45KB)
Oznámenie odstránenia reklamnej stavby Mesto Trenčín odstran. reklam. stavieb.pdf (5187.43KB)
Rozhodnutie-obec Zamarovce vyhl-218-2018.pdf (480KB)
Oznamenie zámeru - prenájom pozemku obce Prenájom OsZr T.Trška.pdf (687.81KB)
zverejnenie zámeru OSZVRVSW2.pdf (432.08KB)
zverejnenie zámeru PREDAJ OsZr RVS VV.pdf (157.06KB)
Oboznámenie účastníkov-vodovod Hrabovka Vyhl.Vod.Hrabovka.pdf (406.57KB)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe vyhl.dobr.dražba.pdf (5131.56KB)
Oznámenie o zrušení pobytu zrušenie TP Minarech.pdf (211.75KB)
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obce Informácie voličom.pdf (200.68KB)
Rozhodnutie-výzva na doplnenie podania Vodovod Hrabovka Vyhláška- prerus.konania.pdf (3325.2KB)
Návrh dodatku 2 k VZN 2 2015 Dodatok 2 k VZN č.22015.pdf (101.67KB)
Návrh VZN 2 2018 Návrh VZN 2 2018 náhrad zás. a vývoz.pdf (84.28KB)
Návrh VZN 1 2018 Návrh VZN 1 2018 - volebné plagáty.pdf (299.68KB)
Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodovodu Hrabovka verejná vyhláška kolaud vod_NEW.pdf (320.16KB)
Pozvánka na zasadnutie OcZ Pozvánka 30 (2).pdf (200.24KB)
Návrh dodatku č. 3 k VZN 2 2013 Dod. č 3 2018 k VZN 2 2013.pdf (167.6KB)
Rozpočet obce na rok 2018 rozpocet_2018-schvaleny.pdf (119.27KB)
Štatút obce Skalka nad Váhom účinný od 15.12.2017 Štatút obce Skalka nad Vahom 2017.pdf (397.42KB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Plán práce 1.porok 2018.pdf (240.32KB)
Návrh dodatku č. 2 k VZN 2 2013 Dodatok č.2-2017k VZN 2-2013.pdf (167.17KB)
Návrh dodatku č. 1 k VZN 2 2015 Dodatok k VZN č.22015.pdf (293.68KB)
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 obec navrh rozpoctu 2018.pdf (523.7KB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 2x Oznámenie o zušení pobytu - Kadlečík Pipíšová.pdf (129.94KB)
Oznámenie o zrušení pobytu Oznámenie o zrušení pobytu Muriš.pdf (126.88KB)
zmluva o založení zmluva o založení.pdf (175.48KB)
Vyhláška OU odbor výstavby vyhláška OVBP2 2016_NEW.pdf (204.12KB)
Rozpočet na rok 2017 rozpočet na r 2017.pdf (573.05KB)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 navrh_rozpoctu_2017-obec.pdf (680.93KB)
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 Plán Práce.pdf (163.98KB)
Oznámenie o zrušení pobytu zrušenie pobytu Ďuriga.pdf (127.67KB)
Vyhláška - územné rozhodnutie 2. časť 25 Situácia navrhovanej cyklotrasy v katastri Skalská Nová V (0KB)
Vyhláška - územné rozhodnutie 1. časť Oznámenie ÚR VV Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa (0KB)
Oznámenie o strategickom dokumente oznámenie - ÚPN Zamarovce_NEW.pdf (448.1KB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 Plán kontrolnej činnosti II 2016.pdf (162.68KB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 2x vyhlaska o zruseni pobytu.pdf (132.99KB)
rozhodnutie MDVaRR SR rozhodnutie MPSVaR_NEW.pdf (635.63KB)
Navrh VZN 3/2015 VZN dane a poplatky 2016.pdf (246.43KB)
Orez a výrub stromov v blízkosti elektrických vedení výzva k orezu stromov_0001_NEW_NEW.pdf (118.75KB)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 2015.pdf (181.34KB)
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby oznamenie o zrušen dražby_NEW.pdf (258.21KB)
Oznámenie o zrušení pobytu Oznámenie.pdf (127.26KB)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe dobrovolna drazba_NEW.pdf (490.4KB)
Návrh VZN 2/21015 Návrh VZN 2-2015.pdf (307.06KB)
Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR k pripomienkovaniu.pdf (649.92KB)
Záverečný účet obce za rok 2014 Zaverecny ucet obce za rok 2014.pdf (320.54KB)
Verejná vyhláška Mesto Nemšová verej.vyhláška_NEW.pdf (509.05KB)
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2015 plan_kontrolnej_cinnosti__II_polrok_2015.pdf (135.13KB)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vyhl12032015.pdf (563.48KB)
Návrh VZN č. 01/2015 o nakladaní s KO a DSO NÁVRH VZN 1-2015.pdf (279.2KB)
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015 plan_kontrolnej_cinnosti__I_polrok_2015.pdf (135.15KB)
Vyhláška R-ÚSES vyhláška_NEW.pdf (274.77KB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu oznamenie.pdf (448.95KB)
Verejná vyhláška- potvrdenie rozhodnutia rozhodnutie_NEW.pdf (1212.79KB)
Rozhodnutie - verejná vyhláška Mlynský náhon Hrabovka Rozhodnutie - vyhlaska Mlynsky nahon Hrabovka.pdf (11286.14KB)
Obozn. účastníkov konania s podkladmi PHO vyhl PHO II.pdf (4737.67KB)
Obozn. účastníkov konania s podkladmi PHO vyhl PHO I.pdf (4584.13KB)
Orez a výrub stromov orez stromov-vyhláška.pdf (602.99KB)
návrh zmeny VZN č. 3/2008 VZN 3-2008 zmena 2013.pdf (270.25KB)
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2014 plan_kontrolnej_cinnosti__I_polrok_2014.pdf (108.9KB)
Oznámenie o zrušení pobytu oznamenie TP.pdf (136.71KB)
Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja výsledky volieb.pdf (1707.99KB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov Kandidati VO9.pdf (1526.57KB)
Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet obce za rok 2012.pdf (400.06KB)
Vyhláška o začatí vodoprávneho konania verej. vyhlaska_NEW.rar (817.43KB)
Upozornenie k zaburineniu pozemkov upozornenie OPU.pdf (861.26KB)
Letný pobytový tábor tabor.pdf (25.24KB)
Vyhláška Obvodného úradu životného prostredia VYHLáSKA.pdf (882.24KB)
Návrh VZN č. 2/2013 NÁVRH 2-2013 OK škol.pdf (218.76KB)
Návrh rozpočtu 2013-2015 návrh rozpočtu 2013-2015.pdf (195.55KB)
VZN č. 1/2013 VZN 1-2013 final.pdf (186.94KB)
Oznam veterinárnej správy oznam veterinar.pdf (562KB)
Zverejnenie registra ROEP Oznámenie o zverejnení ROEP.pdf (303.78KB)
oznam TVS a.s. žiadosť TVS.jpg (246.58KB)
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 plan_kontrolnej_cinnosti__I_polrok_2013.pdf (138.95KB)
Prerušenie dodávok el. energie ZSE odstávka EE112012.doc (416KB)
Výberové konanie vyhlásenie VK.docx (13.31KB)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška WaveCom.doc (688KB)
Záverečný účet obce za rok 2011 Záverečný účet Obce Skalka nad Váhom za rok 2011.pdf (802.47KB)
Plán kontrolnej činnosti plan_kontrolnej_cinnosti__II_polrok_2012.pdf (139.06KB)
ZE a.s. ZSE výluka 09082012.doc (90.5KB)
Vyhláška stavebného úradu image0.jpg (419.98KB)
Výzva Výzva.pdf (111.41KB)
Ponuka voľného pracovného miesta v Centre sociálnych služieb Ponuka pracovného miesta.pdf (220.77KB)
Vyhláška Pozemkového úradu Vyhláška Pozemkového úradu.pdf (313.11KB)
Verejná vyhláška OPVZ Hrabovka_2 Verejna vyhlaska OPVZ Hrabovka 2.pdf (2042.17KB)
Verejná vyhláška OPVZ Hrabovka Verejna vyhlaska OPVZ Hrabovka.pdf (798.78KB)
Vyhláška OcZ obce Skalka n/V - hlavný kontrolór Vyhlaska kontrolor.pdf (151.42KB)
Vyhláška správy katastra Trenčín Vyhlaska_kataster.pdf (316.73KB)
Vyhláška pozemkového úradu Vyhlaska pozemkoveho uradu.pdf (332.74KB)
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová Verejna vyhlaska RVS-VV.pdf (290.42KB)
Rozhodnutie Leteckého úradu SR Rozhodnutie LA.pdf (2915.85KB)
 Streda 19.12.2018,
meniny má Judita, zajtra Dagmara.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com